Enkäter för vårdnadshavare i Haninge Skolenkät

Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan. Undersökningen benämns Haninge skolenkät. Nedanstående enkäter vänder sig till vårdnadshavare.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 juni 2018