Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2019/2020

Nu har skolvalet stängt och skolorna kommer påbörja sina placeringsarbeten. Varje skola skickar sedan ut information om placering senast i början av mars.

Skolvalet är öppet på haninge.se mellan den 16 januari och 6 februari 2019. Brev skickas ut till berörda vårdnadshavare strax innan valperioden startar.

Gäller valet en friskola eller kommunal skola i annan kommun, anmäls intresse direkt till den/de skolorna eftersom de har egna kösystem.

Skolval till årskurs 7

Om ditt barn redan går i en av Haninges kommunala skolor med högstadium, behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola i Haninge. Om ni däremot önskar byta till någon annan av våra kommunala skolor, ska ni meddela oss på skolval@haninge.se senaste den 10 januari, så öppnar vi skolvalet för er.

Går ditt barn på en friskola eller i en skola utanför kommunen?

Om ditt barn är folkbokfört i Haninge och går på en skola utanför kommunen, eller en fristående skola, ber vi dig kontrollera med skolan att barnet har en plats även till årskurs 7. Vi förutsätter att ditt barn fortsätter på den skola ni valt även i årskurs 7. Om du vill att ditt barn ska delta i skolvalet i Haninge kommun behöver du meddela oss via e-post för att bli inbjuden.

Läs mer om de olika skolorna

I Jämförelseguiden kan du enkelt söka och jämföra olika verksamheter och andra tjänster i Haninge. Både kommunala och privata verksamheter finns med i Jämförelseguide, se länk till höger.

Öppet hus i skolorna

De flesta skolor kommer att ha öppet hus i januari eller februari. 

Här kan du läsa om tiderna för skolornas öppet hus

Så här går det till att göra ett skolval

Du loggar in i skolvalet på haninge.se/skolval under perioden 16 januari till och med 6 februari 2019. För att logga in i e-tjänsten behöver du BankID. 

När du loggar in i skolvalet ser du vilken skola som ditt barn har sin grundplacering i. Du kan välja att acceptera grundplaceringen eller välja en annan kommunal skola i Haninge. Om du väljer en friskola eller en kommunal skola utanför Haninge så gör du valet direkt till den aktuella skolan och registrerar det i skolvalet. Detsamma gäller om barnet bytt skola redan till årskurs 6 och ni önskar att barnet ska gå kvar där.

Ni kommer att få besked om ert barns placering under mars månad.

Regler för skolval

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 mars 2019