Närvaroarbete

Om ditt barn har mer än 20 procent frånvaro ska skolan starta en utredning kring frånvaron. I vissa fall kan utbildningsförvaltningens närvaroteam kopplas .

Vid skolans utredning om frånvaro ska både ditt barn och du som vårdnadshavare ge er bild av orsakerna till frånvaron. Därefter sätter skolan in åtgärder, som ska följas upp. Om frånvaron inte minskar har skolan möjlighet att ansöka om stöd från närvaroteamet.

Närvaroteamet kartlägger hinder för närvaron i skolan. För att sedan kunna göra rätt insatser i form av till exempel särskilt stöd arbetar teamet med både skolan, familjen och eleven. Målet är att alla elever ska ha en fullgod skolgång och kunna tillgodogöra sig den kunskap de behöver.

Senast uppdaterad: 21 juni 2022