Närvaroarbete

Skolplikten i Sverige gäller från förskoleklass hela vägen upp till nian. Det innebär att barn i de berörda åldrarna ska gå i skolan och delta i undervisningen.

I de fall där elever har en problematisk skolfrånvaro har centrala stödavdelningen ett närvaroteam som kan hjälpa till. Närvaroteamet har i uppdrag att arbeta med skolan, familjen och den frånvarande eleven själv för att få till en positiv situation för samtliga parter. Målet är att alla elever ska ha en fullgod skolgång och kunna tillgodogöra sig den kunskap de behöver.

Vid fall av hög frånvaro upprättar man en handlingsplan på skolan. Därför bör du som vårdnadshavare vända sig till lärare och rektor i första hand. Men du kan också själva, på samma sätt som lärare och rektor, höra av sig till närvaroteamet för vidare stöd.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2019