Närvaroarbete

Skolplikten i Sverige gäller från förskoleklass hela vägen upp till nian. Det innebär att barn i de berörda åldrarna ska gå i skolan och delta i undervisningen.

Två skolelever tittar på en jordglob. Skolplikten i Sverige gäller från förskoleklass hela vägen upp till nian. Foto: Mostphotos

I de fall där elever har en problematisk skolfrånvaro har Centrum för lärande och hälsa ett närvaroteam som kan hjälpa till. Närvaroteamet har i uppdrag att kartlägga hinder för skolnärvaro och arbeta med skolan, familjen och eleven för att finna adekvata insatser; anpassningar och särskilt stöd. Målet är att alla elever ska ha en fullgod skolgång och kunna tillgodogöra sig den kunskap de behöver.

Om en elev har mer än 20% frånvaro ska skolan starta en utredning kring frånvaro. I denna utredning ska även elev och vårdnadshavare ge sin bild av orsaker till frånvaro och skolan ska efter det sätta in åtgärder som ska följas upp. Om frånvaron inte minskar har skolan möjlighet att ansöka om stöd från Närvaroteamet. Ansökan skickas in till Skolpliktsgruppen. 

 

Senast uppdaterad: 17 november 2020