Sverigefinsk grundskola

Bild på glada barn Foto: Emma Tunbridge, Johnér

Välkommen att söka till Vikingaskolans sverigefinska klasser. Vi emot elever till förskoleklass, årskurs ett och årskurs två.

I de sverigefinska klasserna går både svensktalande och finsktalande elever. När undervisning hålls i helklass förs samtal på både svenska och finska. När lektioner hålls i halvklass har de finsktalande eleverna undervisning på finska i ämnen som läs- och skrivutveckling, matematik, naturorientering och samhällsorientering.

Ambitionen är att det finska språket är levande under hela skoldagen.

De sverigefinska klasserna startade 2016 och kommer att byggas på allt eftersom.

Att söka till Sverigefinska skolan

Ansökan om plats till sverigefinska klasserna sker i det allmänna skolvalet som äger rum i början av året. Kontakta Vikingaskolan direkt om du vill att ditt barn ska börja mitt i terminen.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 december 2018