Sverigefinsk grundskola

Välkommen att söka till Vikingaskolans sverigefinska klasser. Vi tar emot elever till förskoleklass, årskurs 1-3 och till hösten 2020 även årskurs 4.

Bild på glada barn Foto: Emma Tunbridge, Johnér

Hösten 2017 startade de sverigefinska klasserna i Vikingaskolan i centrala Handen.

I de sverigefinska klasserna går både svensktalande och finsktalande elever. När undervisning hålls i helklass förs samtal på både svenska och finska. När lektioner hålls i halvklass har de finsktalande eleverna undervisning på finska i ämnen som läs- och skrivutveckling, matematik, naturorientering och samhällsorientering.

Ambitionen är att det finska språket är levande under hela skoldagen.

Att söka till Sverigefinska skolan

Till skolvalet 2020/2021 är det möjligt att ansöka både från förskoleklass till och med årskurs 4. Ansökan om plats sker i det allmänna skolvalet. 

Kontakta Vikingaskolan direkt om du vill att ditt barn ska börja mitt i terminen.

Läs mer om och ansök till sverigefinska klasserna

Kontakt

Vikingaskolan
vikingaskolan@haninge.se

Pär Olsson
Verksamhetschef grundskolan
08-606 81 24
par.olsson@haninge.se

Petra Ek
Rektor Vikingaskolan
08-606 87 31
petra.ek@haninge.se 

Senast uppdaterad: 10 december 2019