Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Foto: Mostphotos

Fritidshemmen kompletterar förskoleklassen och skolan, och gör det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. De riktar sig till elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmen ska erbjuda en meningsfull fritid som utgår från elevernas förmågor.

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är folkbokförda i Haninge kommun har rätt till fritidshem eller annan pedagogisk omsorg till och med den 31 augusti det år barnet fyller 10 år. Efter det erbjuds eleverna öppen fritidsverksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Stimulera utveckling och lärande

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. De har ett demokratiskt förhållningssätt där eleverna får känna sig delaktiga och träna på det sociala samspelet. Pedagogerna följer elevgrupperna under hela dagen vilket skapar trygghet och tillit för barnen och vårdnadshavarna.  

Öppen fritidsverksamhet

Även den öppna fritidsverksamheten erbjuder eleverna möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid. Den har ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade till lokala behov och förutsättningar.

Haninge kommuns öppna fritidsverksamheter

Den öppna fritidsverksamheten bedrivs idag i huvudsak på kommunens fritidsgårdar samt på skolorna i Vega och Svartbäcken.

Västerhaninge

I närheten av Ribbybergsskolan och Åbyskolan.

Åbygårdens fritidsgård

Jordbro

I närheten av Höglundaskolan och Kvarnbäcksskolan.

Jordbro parklek

Ung 137 Jordbro

Centrala Handen

I närheten av Vikingaskolan och Runstensskolan.

Ekens gård

Lilleken

Brandbergen

I närheten av Brandbergsskolan.

Brandbergsgårdens fritidsgård

Vendelsömalm

I närheten av Vendelsömalmsskolan och Båtsmansskolan.

Vendelsö fritidsgård

Vendelsö

I närheten av HagaLyckebyskolan.

Lyckebygårdens fritidsgård

Tungelsta

I närheten av Tungelsta skola.

Tungelsta fritidsgård

Dalarö, Ornö och Utö

Dalarö Fritidsgård

Svartbäcken

Svartbäcksskolans öppna fritidsverksamhet.

Vega

Måsöskolans öppna fritidsverksamhet

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 november 2019