Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Fritidshemmen kompletterar förskoleklassen och skolan, och gör det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. De riktar sig till elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmen ska erbjuda en meningsfull fritid som utgår från elevernas förmågor.

Foto: Mostphotos

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är folkbokförda i Haninge kommun har rätt till fritidshem eller annan pedagogisk omsorg till och med den 31 augusti det år barnet fyller 10 år. Efter det erbjuds eleverna öppen fritidsverksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fritidshemmet ska stimulera utveckling och lärande

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. De har ett demokratiskt förhållningssätt där eleverna får känna sig delaktiga och träna på det sociala samspelet. Pedagogerna följer elevgrupperna under hela dagen vilket skapar trygghet och tillit för barnen och vårdnadshavarna.  

Uppsägning av barnets fritidshemsplats

Om du vill säga upp din plats gäller uppsägningstiden en månad från det att din uppsägning har registrerats. Uppsägning görs i e-tjänsten för barnomsorgen. Om platsen inte utnyttjas kan den komma att sägas upp.

Öppen fritidsverksamhet

Även den öppna fritidsverksamheten erbjuder eleverna möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid. Den har ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade till lokala behov och förutsättningar.

Haninge kommuns öppna fritidsverksamheter

Den öppna fritidsverksamheten bedrivs idag i huvudsak på kommunens fritidsgårdar samt på skolorna i Vega och Svartbäcken.

Västerhaninge
I närheten av Ribbybergsskolan och Åbyskolan.
Åbygårdens fritidsgård

Jordbro
I närheten av Höglundaskolan och Kvarnbäcksskolan.
Jordbro parklek
Ung 137 Jordbro

Centrala Handen
I närheten av Vikingaskolan och Runstensskolan.
Ekens gård
Lilleken

Brandbergen
I närheten av Brandbergsskolan.
Brandbergsgårdens fritidsgård

Vendelsömalm
I närheten av Vendelsömalmsskolan och Båtsmansskolan.
Vendelsö fritidsgård

Vendelsö
I närheten av HagaLyckebyskolan.
Lyckebygårdens fritidsgård

Tungelsta
I närheten av Tungelsta skola.
Tungelsta fritidsgård

Dalarö, Ornö och Ut
Dalarö Fritidsgård

Vega
Måsöskolans fritidsverksamhet

Öppettider

Fritidshem

Vardagar: 06.30–18.00

Fritidshemmen stänger 16.00 en gång i månaden och upp till fem dagar per år för planering och utvärdering. 

Barn till arbetssökande och föräldralediga får vistas på fritidshemmen 09.00–16.00 under den tid då skolan inte bedriver verksamhet.

Öppen fritidsverksamhet

Vardagar då det är skoldag: 13.00–17.00 
Lov och studiedagar: 11.00–17.00

Under fyra dagar per år kan verksamheten hålla stängt för verksamhetsutveckling. Minst en öppen fritidsverksamhet i kommunen ska hållas öppen vid dessa tillfällen.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020