Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Fritidshemmen kompletterar förskoleklassen och skolan. De gör det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmen riktar sig till elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Syftet är att erbjuda en meningsfull fritid som utgår från elevens förmågor.

Foto: Mostphotos

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som är folkbokförda i Haninge kommun har rätt till fritidshem eller annan pedagogisk omsorg till och med den 31 augusti det år barnet fyller 10 år. Efter det erbjuds eleverna öppen fritidsverksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fritidshemmet ska stimulera utveckling och lärande

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. De har ett demokratiskt förhållningssätt där eleverna får känna sig delaktiga och träna på det sociala samspelet. Pedagogerna följer elevgrupperna under hela dagen vilket skapar trygghet och tillit för barnen och vårdnadshavarna.  

Uppsägning av barnets fritidshemsplats

Om du vill säga upp platsen för ditt barn gäller uppsägningstiden en månad från det att din uppsägning har registrerats. Uppsägning görs i e-tjänsten för barnomsorgen.

Om platsen inte utnyttjas av eleven kan den sägas upp.

Öppen fritidsverksamhet

Den öppna fritidsverksamheten erbjuder eleverna en meningsfull fritid med möjlighet till utveckling och lärande. Fritidsverksamheten har ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade till lokala behov och förutsättningar.

Haninge kommuns öppna fritidsverksamheter

Den öppna fritidsverksamheten bedrivs idag i huvudsak på kommunens fritidsgårdar samt på skolorna i Vega och Svartbäcken.

Västerhaninge
I närheten av Ribbybergsskolan och Åbyskolan.
Åbygårdens fritidsgård

Jordbro
I närheten av Höglundaskolan och Kvarnbäcksskolan.
Jordbro parklek
Ung 137 Jordbro

Centrala Handen
I närheten av Vikingaskolan och Runstensskolan.
Ekens gård
Lilleken

Brandbergen
I närheten av Brandbergsskolan.
Brandbergsgårdens fritidsgård

Vendelsömalm
I närheten av Vendelsömalmsskolan och Båtsmansskolan.
Vendelsö fritidsgård

Tungelsta
I närheten av Tungelsta skola.
Tungelsta fritidsgård

Vega
Måsöskolans fritidsverksamhet

Frågor och svar om familjedaghems- och fritidshemsplaceringar

Hur ansöker jag om plats till familjedaghems- och fritidshemsplaceringar?

Du ansöker via vår e-tjänst, och det behövs inget lösenord eller användarnamn. Inloggning sker via e-legitimation.

Vad kan jag göra på kommunens E-tjänst barnomsorg?

Via portalen e-tjänst för barnomsorg kan du se allt som rör dina barns familjedaghems- och fritidshemsplaceringar. Du ser dina placeringar, du kan göra inkomständring, ändra schema eller säga upp din plats. Du loggar in genom att använda e-legitimation.

Hur säger jag upp min plats?

Om du vill säga upp din plats gäller uppsägningstiden en månad från det att uppsägningen har kommit utbildningsförvaltningen till handa. Uppsägning görs i e-tjänsten för barnomsorgen. Om platsen inte utnyttjas kan den sägas upp.

Varför behöver jag lämna inkomst?

Hur mycket du ska betala beror på ditt hushålls avgiftsgrundande inkomst och hur många barn som finns i hushållet. Rätt inkomst rätt avgift.

Vad kostar familjedaghems- och fritidshemsplaceringar?

Avgiften betalas under årets alla tolv månader. Kommunen tillämpar maxtaxa och avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt, oavsett vem som är vårdnadshavare. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att hushållets korrekta inkomst finns registrerad. Om någon i familjen blir sambo eller ensamstående, ska du anmäla det eftersom förändringen kan komma att påverka din avgift för barnomsorgen. Du ändrar ditt nya familjeförhållande i e-tjänsten för barnomsorg.

Öppettider

Fritidshem

Vardagar: 06.30–18.00

Fritidshemmen stänger 16.00 en gång i månaden och upp till fem dagar per år för planering och utvärdering. 

Barn till arbetssökande och föräldralediga får vistas på fritidshemmen 09.00–16.00 under den tid då skolan inte bedriver verksamhet.

Öppen fritidsverksamhet

Vardagar då det är skoldag: 13.00–17.00 
Lov och studiedagar: 11.00–17.00

Under fyra dagar per år kan verksamheten hålla stängt för verksamhetsutveckling. Minst en öppen fritidsverksamhet i kommunen ska hållas öppen vid dessa tillfällen.

Senast uppdaterad: 11 juli 2023