Bordercrossing – en turnerande världsutställning för barn

Kan regnsmatter eller höstlövsprassel förvandlas till musik? Kan en liten bit mossa bli ett fantastiskt konstverk med hjälp av digital teknik? Och vad händer när vi gör naturen digital?

Hösten 2017 stod Haninge kommuns förskolor värd för världsutställningen Bordercrossing från Reggio Emilia i Italien. Utställningen har tidigare varit på Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Den är ett led i ett långvarigt samarbete mellan Reggio Emilia Institutet och Haninge kommun. Samtliga kommunala förskolor i Haninge arbetar framgångsrikt utifrån Reggio Emilia-pedagogiken.

I Bordercrossing kunde besökarna ta del av hur förskolor från hela världen jobbar utifrån Reggio Emilia-pedagogiken. De kunde själva prova att använda digital teknik för att utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen.

I en egen del av utställningen visades Haninges kommunala förskolors arbete i projektet ”Bygga Drömvär(l)den”, som handlar om barns utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom presenterades Kremima – ett återbruks- och utbildningscentrum som är ett samarbete mellan näringsliv och Haninge kommuns förskolor.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 januari 2018