Familjedaghem Haninges Eko Barn

Foto: Beboy

Fristående familjedaghem i Haninge kommun.

Verksamhet

Haninges Eko Barn Familjedaghem med barn från 1-10 år.

Öppettider

Dygnet runt om behov finns. Vi erbjuder även verksamhet på kvällar, nätter och helger. Barnen kommer att vara i en trygg och säker miljö, med personal som har utbildning i barnolycksfall och som sover i samma rum, för att vara nära om de små vaknar på natten.

Kontakta Suzana för information om hur du ansöker om en plats i Nattis/Kvällis/Helgis verksamheten.

Ingen taxa utöver maxtaxan kommer att tas ut från föräldrarna för denna verksamhet.

Hur arbetar vi för att alla barn ska nå målen i läroplaner och kursplaner?

Vi har 3 avdelningar, med legitimerade förskollärare och barnskötare på samtliga avdelningarna. Vi arbetar i en ljus och fräsch lokal med lek och lär stationer, där barnens intresse har tagits i åtanke. Många av möblerna och sakerna vi har är saker som har skänkts till oss från föräldrarna själva. Vi vill att barnen ska känna igen saker hos oss och känna trygghet i miljön, trots att de är ifrån sina föräldrar.

Det finns gott om pedagogiskt material. Vi gör eget material med saker vi inte använder längre för att visa barnen att man kan återanvända material.

Verksamheten anpassas för barnen efter att ha pratat med deras föräldrar om var barnen är i sin utveckling. Vi arbetar efter förskolans läroplan och följer skollagen. Det är viktigt för oss att noga följa barnens utveckling och dokumentera samt utvärdera vår verksamhet både internt och i samarbete med föräldrar.

Hur gör vi för att alla barn ska känna sig trygga?

Vi arbetar mycket med hållbar utveckling och vill lära barnen att älska sig själva och få det förtroende som behövs för att våga utforska och lära sig nya saker. Vi arbetar också för att barnen ska lära sig att respektera sig själva, sina kompisar, föräldrar, lika mycket som naturen och djuren omkring oss. Vi tycker att trygga vuxna, ger trygga barn, så vi arbetar lika mycket med oss själva, genom handledning och kompetensutveckling och föräldrarna som med barnen. Ett bra samarbete mellan familjedaghem och familjen, ger tryggare barn!

Vad utmärker just vår verksamhet?

Barnen serveras ekologisk mat lagad av vår kokerska från grunden, vi sorterar avfall och återanvänder det som går. Vi arbetar tematiskt, med en ny saga per år.

Barnen får lära sig i en naturlig hemmamiljö sambandet mellan vårt handlande och hur naturen påverkas av det. Vi har en kolonilott och planterar lite egna grönsaker redan men det blir mer och mer med tiden.

Vi har flera fadderbarn som vi pratar med barnen om. Vi läser de nyhetsbrev vi får för barnen och skriver och ritar brev till våra fadderbarn tillsammans med barnen. På det sättet får barnen från början lära sig att alla inte har det lika bra som vi och hur viktigt det är att vi tar hand om de saker vi har, att vi inte köper mer än vi faktiskt behöver, men också omtanke och engagemang att hjälpa de som har det sämre.

Vi arbetar med klädinsamlingar som vi lämnar in till hemlösa i Stockholm en gång i månaden och även då pratar med barnen hur viktigt det är att inte bara kasta sånt som man har tröttnat på. Stadsmissionens projekt Blixtjobb är ofta hos oss och fixar små saker som behöver lagas och barnen får tillsammans med pedagog möta människor som de annars sällan hade stött på.

Föräldrarna har en god inblick i verksamheten. Vi har utvecklingssamtal 1 gång per termin, föräldramöten likaså. Vi är lyhörda för kritik och utvärderar både oss som pedagoger och vår verksamhet, med jämna mellanrum.

Kommunens maxtaxa gäller. Inga extra utgifter tillkommer. All mat, utflykter, material, blöjor står självklart vi för.

Kösystem

Barn med särskilda behov har företräde. Syskonförtur gäller hos oss. Därefter går vi efter hur lång tid man har stått i kö. Inga avgifter tas för att stå i vår kö.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2018