Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samordnad varudistribution

Haninge Kommun samarbetar med sju andra södertörnskommuner kring den samordnade varutransporten. Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Nacka, Salem, Nykvarn och Botkyrka är med i samarbetet. Vinsten med samordnad varutransport är stor. Förutom miljövinsterna och en lugnare arbetsmiljö så ökar trafiksäkerheten med färre bilar runt våra skolor och förskolor.

Minskat koldioxidutsläpp, färre antal tunga transporter och ökad trafiksäkerhet

Den samordnade varudistributionen har gjort att utsläppen för transporter har minskat med 90 procent även trafikmiljön har blivit säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

Transporter är det område där klimatsomställningen hittills gått långsammast, framför allt de tunga transporterna. Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas så att det i stället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter ihop.

Samordnade varutransporter innebär färre antal transporter och det betyder att det förutom miljö och ekonomi också är bra för en ökad trafiksäkerhet. Inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör i närheten av skolor och andra miljöer där barn vistas. Det blir även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser i stället för dagens många transporter. Dessutom ökar urvalet då mindre leverantörer utan fordonsflotta får lättare att konkurrera.

Som omlastningscentral och distributör anlitas Widrikssons Åkeri.

Kontakt för era lokala transportfrågor i kommunen är inkop@haninge.se

Kontakt för frågor gällande hela Södertörnsarbetet kring transporter är logistik@upphandlingsodertorn.se

Senast uppdaterad: 29 maj 2024