Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Råd och anvisningar för torghandel

Utöver gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt kontrakt för torghandelsplatser finns dessa råd och anvisningar.

Tulpanhandel Foto: Olof Holdar

Torgstånden

Torgplatsen får maximalt uppta följande yta:

  • Poseidons torg: 5 x 5 meter
  • Dalarö torg: 4 x 5 meter
  • Västerhaninge centrum: 5 x 5 meter

Varor som erbjuds till försäljning får inte vara placerade på marken utan ska saluhållas från stadiga försäljningsstånd, torgvagnar eller bord med enfärgade dukar. Eventuellt med tak av markisväv.

Höjden för exponering av varor ska maximalt vara 140 cm över markytan.

Plats utanför anvisad torgplats får inte användas.

Tider för torghandel

  • Måndag - fredag: kl. 08:00-19:00
  • Lördag - söndag: kl. 08:00-17:00
  • Aftnar och helgdagar: kl. 08:00-17:00

Torgplatsen får tas i anspråk för iordningsställande tidigast 30 min före försäljningstidens start (kl. 7:30).

Torgplatsen ska vara tömd och städad senast 30 min efter försäljningstidens slut (måndag-fredag, kl. 19:30, lördag-söndag och helgdag kl. 17:30).

Upplysningsskyldighet

Innehavaren av torgplats bör genom väl synlig skylt lämna upplysning om namn, adress och telefonnummer.

Renhållning

Innehavaren av torghandelsplatsen ska efter dagens slut föra bort avfall och annat skräp och lämna sin plats i välvårdat skick. Kommunen tillhanda håller container där avfall kan slängas, en container för organiskt avfall och en för brännbart material.

Överträdelse av föreskrift

Vid överträdelse av föreskrifterna återkallas tillståndet med omedelbar verkan.

Tillstånd för torghandel

Vill du sälja frukt, blommor eller nyttja en torghandelsplats? Kommunen har fasta torgplatser där det inte krävs något polistillstånd.

Torghandelsplatserna finns vid:

  • Västerhaninge centrum, 2 platser
  • Poseidons torg, Handen, 2 platser
  • Dalarö torg, 2 platser
  • Jordbro, 1 plats

Ansök om torghandelsplats genom att skicka in blankett Intresseanmälan – torghandelsplats i Haninge kommun du finner i grå ruta och F-skattsedel till:

Haninge kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Ulrika Berglund
163 81 Haninge

Senast uppdaterad: 17 november 2020