Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse av torghandel

Vid upplåtelse av offentlig plats/allmän platsmark som lyder under kommunen tas avgifter ut i enlighet med nedanstående belopp.

Avgifterna avser upplåtelse av offentlig plats där upplåtelsen har föregåtts av ett polistillstånd enligt ordningslagen.

För upplåtelse av kommunens mark som inte är offentlig plats krävs avtal med kommunens mark- och exploateringsenhet.

Enligt avgiftslagen får avgiften differentieras med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av platsen, kommunens kostnader och övriga omständigheter.

Ideell verksamhet omfattas inte av samma krav på avgift. Tillfällig försäljning där verksamheten är av ideell karaktär (t ex skolklasser, föreningar) omfattas inte av kravet på avgift. Inte heller tillfällig affischering, demonstration eller uppvisningar av ideell verksamhet, politiska partier, ideella föreningar m fl omfattas av krav på avgift.


Avgifter

Försäljning och servering

Julgransförsäljning
Avgift: 1500 kr/försäljningsperiod (försäljningsperiod är 1 månad.)

Kommersiell verksamhet i mindre omfattning (t ex bord utanför butik eller jordgubbsförsäljning)
Avgift: 200 kr/dag

Kommersiell försäljning allmän platsmark
Avgift: 300 kr/m²/mån

Uteservering

  • Avgift högsäsong 1 maj till 30 september: 550 kr/m²/säsong
  • Avgift övrig tid: 150kr/m²/mån

Torghandel, fast eller tillfällig saluplats (exkl. vatten och el)

  • Avgift år: 25 000 kr/plats/år
  • Avgift månad: 3 500 kr/plats/mån
  • Avgift dag: 350 kr/plats/dag

Mobila matvagnar/foodtrucks
Avgift: 200 kr/dag

Reklam, hänvisning och distribution

Tillfällig affischering i anslutning till arrangemang (högst 3 veckor)
Avgift: 500 kr/upplåtelse

Tidningsställ
Avgift: 4 500 kr/år

Evenemang, kultur sport och fritid

Cirkus, Tivoli, mötestält etc. I avgiften ingår ej el, vatten eller renhållning. Tillfällig affischering i anslutning till arrangemanget (max 2 veckor och 10 skyltar)
Avgift: 3 500kr/dag

Evenemang och festivaler med inträdes- eller deltagaravgift eller vars huvudsyfte är att marknadsföra produkt eller varumärke
Avgift: 3 500 kr/dag

Filminspelning: 1500 kr/dag

Byggändamål

Byggetablering/inhägnat arbetsområde som kan innehålla t ex och byggnadsställning, byggbod, upplag
Avgift: 35kr/kvm/månad, minimiavgift 1000kr

Fristående container, arbetsbod, upplag eller liknande
Avgift: 35 kr/kvm/mån

Fristående mobilkran, skylift, kompressor, container, flak, släp etc
Avgift: 10kr kvm/dag, minimiavgift 500kr


Avgifter för upplåtelse av offentlig plats och upplåtelse av torghandel i Haninge kommun beslutades av kommunfullmäktige 2021-04-12 (KF 2021-04-12 §46).

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 februari 2024