Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Boenheten söker erfaren socialsekreterare, tillsvidare, heltid

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.   

Vill du vara med på vår utvecklingsresa för att bli en lättillgänglig, synlig och kunskapsbaserad socialtjänst med ett förebyggande arbetssätt? Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till att framtidssäkra socialtjänsten. Vi arbetar utifrån våra målgruppers behov inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg, för att invånarna i Haninge ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har fokus på resultat och vad som skapar värde för dem vi är till för. Välkommen till oss!

Social- och äldreförvaltningen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi ska arbeta mer målgruppsanpassat och processinriktat för de vi är till för. Det gör vi för att kunna samverka på ett mer effektivt sätt så att vi på så vis kan erbjuda våra medborgare bästa möjliga service med hög kvalitet.

Teamet för bosociala insatser söker nu en erfaren socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning för att motverka hemlöshet genom bostadssociala insatser till vissa målgrupper. Teamet arbetar med insats genomgångsbostad, träningslägenhet och etableringsbostäder samt bostadssökande aktivitet. I arbetet ingår att utreda rätten till insats, planera för inflytt, följa upp, stödja individen i att röja hinder för att få egen bostad, utföra tillsyn i bostad och bedöma stödbehov och planera vid utflytt. 

Enheten är en del av Individ- och familjeomsorgen (IFO) som består av fyra områden, där vi hör till Andra linjen Vuxen. 

Teamet för bosociala insatser ska bestå av 4 socialsekreterare med uppdrag att motverka hemlöshet med fokus på att komma ut i en egen stadigvarande bostadslösning. Vi har även uppdraget att bosätta anvisade Ukrainare med uppehållstillstånd som massflyktingar. När det gäller bosättning av nyanlända och massflyktingar har vi tätt samarbete runt varje individ med socialsekreterare med uppdrag om integration samt integrationslotsar.  

Vårt övergripande mål är att genom rätt stöd och vägledning erbjuda Haningebor stöd till ett självständigt liv och varaktigt boende.

Ditt uppdrag

 • Handlägga och dokumentera utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner
 • Beakta barnrättsperspektivet i de bedömningar som görs
 • Planera och samordna in- och utflyttningar tillsammans med handläggare på annan enhet och Lokalförsörjningen som sköter in-/uthyrning
 • Uppföljning, genomföra tillsyn i bostad, hyresinbetalningar och utvärdera om pågående insatser är tillräckliga
 • Kartlägga individens behov för att nå ett självständigt liv vad gäller bostad på ordinarie bostadsmarknad, samt själv ge stöd till detta eller hänvisa individ till rätt stöd
 • Genom att använda MI stärka individens egna resurser för att finna egen bostadslösning på ordinarie bostadsmarknad
 • Samverka med interna och externa aktörer utifrån individens behov.  Kalla till eller delta i SIP, samverka med kommunens Budget och skuldrådgivning, handläggare på andra enheter, hyresvärdar m.fl
 • Aktivt deltagande i verksamhetsforum, exempelvis kollegiala lärandegrupper och ärendedragning för att få stöd i ärendeprocessen, din egen utveckling samt bidra med din kompetens
 • Delaktig enhetens utveckling till nytta för våra kommuninvånare

Det här söker vi hos dig

 • Socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och erfarenhet av myndighetsutövning gällande bosociala insatser
 • Körkort och god körvana
 • Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
 • Mycket god kunskap om bostadsmarknaden samt erfarenhet av att stödja individer att finna bostad
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • God kunskap om utredning, handläggning och dokumentation enligt socialstyrelsens handbok handläggning och dokumentation
 • Kännedom om MI som förhållningssätt och vana vid att använda MI i samtal

Meriterande: 

 • Erfarenhet av barnkonsekvensanalysarbete 
 • Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom vuxen/missbruk eller socialpsykiatri 
 • Erfarenhet om att arbeta med uppdrag till boendestöd 

Din kompetens:

Du är omvärldsorienterad och har en god förmåga att se helheten i det sociala arbetet och sätter individen i centrum. Du samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner. Du arbetar självständigt, systematiskt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.

Du har god förmåga att skapa relationer och etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Som myndighetsutövare är du lugn, stabil och har förmågan att med flexibilitet göra rättssäkra individuella bedömningar i situationer som uppstår i det dagliga arbetet. I arbetet möter du människor med en komplex livssituation så det är viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Metoden MI är för dig ett naturligt förhållningssätt gentemot individen och är en kommunikationsstil du känner dig bekväm med.

Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Det här kan vi erbjuda dig

Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.

Välkommen med din ansökan! 

Har du frågor?

Kontakta enhetschef Carina Donselius via e-post: carina.donselius@haninge.se eller gruppledare Sandra Letsch via e-post: sandra.letsch@haninge.se. 

Logga in och sök jobbet

Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande.

Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.

Om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: Heltid

Tillträde: 240701 eller enligt överenskommelse

Löneform: Månadslön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 40 tim/v.

Ort: Haninge

Län: Stockholms län

Land: Sverige

Referensnummer:
2024/148

Kontakt: Carina Donselius
08-6067000

Facklig företrädare:
Fackliga företrädare kontaktas via växeln
08-6067000

Publicerat: 2024-04-30

Sista ansökningsdag:
2024-05-21

Senast uppdaterad: 17 maj 2024