Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge på Business Arena

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholms län och är utsedd till en av åtta regionala stadskärnor. Här finns expansiva och stimulerande industri- och handelsområden, med bra infrastruktur och välutvecklade kommunikationer - endast 20 min från Stockholms city.

Vy över Handen Foto: Fredrik Hjerling

Kom och träffa oss!

Vi vill gärna träffa dig som byggaktör och bjuder därför in till en byggaktörsträff under våra Företagardagar 16 – 19 februari. Ni får här möjlighet att träffa representanter på ledande nivå för Stadbyggnadsförvaltningen, Mark- och exploateringskontoret samt Näringslivsenheten. Vi ses i ett kort digitalt möte på 5-10 minuter i ett speed dating-format. Träffarna inleds med en gemensam introduktion och information. Dag och tidpunkt är ännu inte helt fastlagt. Om du är intresserad av att träffa oss, anmäl dig via länken nedan. Så snart dag och tidpunkt är klarlagt får du som anmält intresse en länk till en definitiv anmälan.

Intresseanmälan till byggaktörsträff

Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050

Den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP 2030) antogs av kommunfullmäktige 2016-11-07 och beskriver inriktningen för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Den visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för bostadsförsörjningen och fungerar som ett stöd för framtida planering genom att sätta varje plats i ett större och övergripande sammanhang. Utvecklingen följer de ambitioner som står i översiktsplanen, där befolkningen har vuxit snabbare än förutsett.

Stadsutvecklingsplan för Haninge stad

Stadsutvecklingsplanen för Haninge stad antogs av kommunfullmäktige den 2018-04-16. Området inkluderar Vega, Handen och västra Brandbergen. Dokumentet är en fördjupning av översiktsplanen och ersätter därmed den kommunövergripande översiktsplanen i de geografiska delar som hanteras. Den är vägledande för framtida planering i Haninge stad.

Företagsområden i Haninge kommun

Haninge är en grön kommun i flera bemärkelser, och passar därför dig med miljöprofil kring verksamheten. Järnvägsspår bjuder på alternativa transportmöjligheter – likaså är det centrala läget gynnsamt, med närhet till både hamnar, flygplatser och europavägar.

I huvudsak är det i dagsläget fem företagsområden i Haninge som den mesta utvecklingen kretsar kring.

Handens handelsområde och Kvarntorp/Vega

Karta över Handens handelsområdeFoto: Haninge kommun

I tätorten märks Handens industriområde med logistik-, tjänste-, och bilföretag men också småindustri och kontor. Strax norr, intill länsväg 73, hittar du Handens handelsområde, med tyngdpunkt på detaljhandel – idag flankerat av ICA Maxi, Biltema och Coop Forum. I den nordvästra delen av Haninge finns Kvarntorps arbetsplatsområde – detaljplanerat för småindustri, idag dominerat av företag inom handel och lagerhotell.

Brandbergens norra och södra företagsby

Karta över BrandbergenFoto: Haninge kommun

På promenadavstånd från Handens handelsområde ligger Brandbergen. Här finns ett mindre köpcentrum och två arbetsplatsområden – ett i söder och ett i norr, vilka har en blandning av kontor, handelsföretag inom motorbranschen, service och tjänsteföretag. 

Jordbro företagsområde

Karta över Jordbro företagsområdeFoto: Haninge kommun

I de sydligare delarna av kommunen märks Jordbro Företagspark med företag som Coca-Cola, Dagab och Åhléns.

Håga industriområde

Karta över Håga industriområdeFoto: Haninge kommun

Lite längre söderut, mellan Västerhaninge och Tungelsta finns Håga Industriområde med lokaler för produktion, lager och kontor.

Albybergs företagspark

Karta över Albyberg företagsparkFoto: Haninge kommun

Haninge rustar nu också starkt för en framtida tillväxt. Längs med länsväg 73, mellan centralorten Handen och Västerhaninge, växer Albyberg företagspark fram.

Senast uppdaterad: 2 september 2021