Träd! Nior målar och skriver.

Foto: Amina
Datum:
Tid:
Plats: naturum Nationalparkernas hus, Tyresta by 1, 136 59

Niorna i Lillholmsskolan (Skärholmen) har målat på temat träd.

Utställning i naturum.
Träd är något alla har en relation till. Livets träd, släktträd och arternas utvecklingsträd. Elever i åk 9 vid Lillholmsskolan i Skärholmen har fått i uppdrag att under läsåret associera kring träd. Resultatet visas i naturum under vår och sommar, med runt 50 verk som visar en spännande variation i uttryck. Evenemanget äger även rum:

Senast uppdaterad: 20 juni 2019