Målarcirkel

Datum:
Tid:
Plats: Träffpunkten Djurgårdsplan, Vendels skolvägen 124, 13671 Vendlsö

Målarcrikel

Vi målar med olika material, vattenfärg, blyerts, akryl mm. Evenemanget äger även rum:

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019