Höstens färger i Tyresta

Datum:
Tid:
Plats: naturum Nationalparkernas hus, Tyresta by, Vendelsö

Fotoutställning i naturum

I oktober anordnade Zoom Fotoresor en fotokurs i Tyresta nationalpark, med landskapsfotografen Claes Grundsten som ledare. Deltagarnas bilder ställs ut i naturums filmsal Bio Borealis till och med sportlovets slut 3 mars. Motiven kommer från urskog och hällmarker vid Årsjön, kustnära ädellövskog på Stavholmen, samt vattendrag och sjöar vid Stensjödal. Fri entré!
Evenemanget äger även rum:

Senast uppdaterad: 14 november 2018