Hörselvård

Datum:
Tid:
Plats: Träffpunkten Tungelsta, Tungelstav 200 (ingång kyrkporten), 137 56 Tungelsta

Ann-Louise har hörselvård

Hjälper till med rengöring och information angående din hörapparat.
Välkommen!

Senast uppdaterad: 4 mars 2019