Bridge för dig som redan kan spela

Datum:
Tid:
Plats: Träffpunkten Djurgårdsplan, Vendelsö skolväg 124, 13671 Vendelsö

Bridge för dig som redan kan spela

Välkommen och spela med oss. Evenemanget äger även rum:

Senast uppdaterad: 18 januari 2019