Användarträff Heroma

Välkommen till användarträff Heroma

Datum:
Tid:
Plats: Teamsmöte

Löneenheten bjuder in till användarträffar där vi kommer att presentera aktuell information om lön och Heroma.
Vi välkomnar dig som är chef och dig som arbetar med personaladministration i Heroma.
Vi informerar om nyheter i Heroma och nyheter i lagar och avtal som påverkar lönearbetet. Vi tar också upp ämnen som är aktuella för kommande period och sådant som är viktigt att repetera.
Kommande användarträffar sker i maj-juni 2021. Träffarna sker digitalt, via teams-möten.
Informationspasset är ca 2 timmar med en liten paus, och efter det kommer det att finnas utrymme för frågor.

Anmäl dig här.

Med Vänlig Hälsning

Löneenheten

Kontakt

Kontaktperson

Löneenheten, Mimi Opalinski 

Telefon

08-6069340

Senast uppdaterad: 15 april 2021