Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Undantag för anslutning

Vissa fastigheter kan tillsvidare undantas från att ansluta för vatten och/eller spillvatten. Här kan du läsa om vad som gäller.

Vattenledningsnätet

De fastigheter som har en egen dricksvattenbrunn och genom vattenprover kan visa att vattenkvaliteten är bra behöver inte ansluta till de kommunala vattenledningarna.

För att kontrollera dricksvattenkvaliteten görs en mikrobiologisk och en kemisk analys av vattnet. Läs mer om analys och provtagning på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Rekommendation angående ledningsdragning

Om ditt vatten blir godkänt, vill vi från kommunens sida ändå rekommendera att fastighetsägare lägger ledningar för både vatten och avlopp på sin tomt. Detta för att förenkla och hålla nere kostnaderna om man senare vill eller behöver ansluta till vattenledningsnätet.

Kostnader och anläggningsavgift

Kostnaderna för analys och provtagning står fastighetsägaren själv för.

Fastigheter som inte drar in vatten i huset debiteras en lägre anläggningsavgift. Resterande del betalas först när man drar in vattnet, enligt då gällande taxa.

Avloppsledningsnätet

Kommunalt vatten- och avlopp införs i Dalarö som ett steg i arbetet med att följa den VA-plan som tagits fram för att hantera de större områden inom kommunen som i nuläget saknar säker VA-försörjning.

Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter ställer betydligt högre krav på rening av enskilda avlopp idag än när många av avloppsanläggningarna byggdes. Troligtvis behöver därför de flesta fastigheter i Dalarö ansluta till det kommunala avloppsnätet.

För att undantas från att ansluta till det kommunala avloppsnätet måste fastighetsägaren ha tillstånd för egen avloppsanläggning samt kunna bevisa att avloppsanläggningen uppfyller de miljökrav som ställs idag.

Detta prövas av:
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

Kostnader och anläggningsavgift

För prövningen kommer SMOHF att ta ut en timavgift för nedlagd tid i ärendet enligt förbundets taxa, vilket för närvarande är 810 kr/timme.

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster kommer kommunen att ta betalt för anläggningsavgiften till det kommunala avloppsnätet även om fastighetsägaren inte ansluter.

Senast uppdaterad: 18 november 2016