Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nytt avloppssystem

Vatten- och avloppsnätet i Dalarö kommer till stor del bli ett LTA-system. Här kan du läsa mer om hur systemet fungerar och vad som krävs av dig som fastighetsägare.

Vad innebär LTA?

LTA står för Lätt Tryck Avlopp och är ett system som lämpar sig särskilt bra i Dalarö där marken på många ställen är bergig och kuperad och där vägarna är smala. En av anledningarna är att ledningarna läggs grunt och att det därav kommer att krävas förhållandevis lite sprängning när de förläggs.

LTA-enheten på din fastighet

Varje fastighet kommer att ha en egen LTA-enhet som består av en behållare som grävs ner på tomten, i den placeras senare en pump. Med LTA-enheten följer även en liten elcentral och larm. Larmet består av en röd lampa som placeras utomhus väl synligt från väg samt ljudlarm (eventuellt även lysdiod) i huset. El-centralen placeras i ett medföljande skåp ovan mark.

Avloppsledningen läggs i självfall från huset till LTA-enhetens inlopp. Den avloppsledning som sedan går ut från LTA-enheten behöver inte ha någon viss lutning eftersom vattnet pumpas fram till kommunens ledningar.

Skiss över vatten och avlopp

Skötsel av LTA-enheten

Strömtillförsel

Har du som fastighetsägare valt att lägga dina ledningar nära markytan i en eluppvärmd isoleringslåda är det viktigt att du inte stänger av strömmen under vinterhalvåret eftersom det då finns risk att ledningarna fryser.

LTA-enheten behöver elförsörjning året runt. Kostnaden för att ha elförsörjningen igång för en permanentboende beräknas till 100kr/år.

Om LTA-enheten skadas på grund av att strömmen är avstängd får fastighetsägaren betala reparationskostnaderna.

Vad händer vid strömavbrott?

Om det blir ett strömavbrott i området så kommer vattendistributionen att fungera som normalt.

Eftersom LTA-enheten inte kommer att ha någon elförsörjning vid strömavbrott bör man tänka på att inte släppa ut så mycket spillvatten (t.ex. tömma ett badkar).

Man kan också, om man vill, installera en magnetventil på sin vattenledning. Vid ett avbrott i elförsörjningen stänger ventilen vattenleveransen till fastigheten och öppnar igen när strömmen kommer tillbaka.

Endast avloppsvatten i avloppet

Spola bara ner vanligt avloppsvatten från kök, bad och tvätt. Var noga med att inte spola ner:

Bindor, tops, tandtråd, snus, tamponger etc.
Fettet i stekpannan, torka bort det med papper och släng det i papperskorgen innan stekpannan diskas.

Drift och underhåll

Kommunen ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av LTA-enheten. Viktigt att tänka på är att LTA-enheten inte får vara överbyggd och att området (cirka 1,5 meter) runt omkring enheten är fri från föremål så att kommunen lätt kan utföra arbeten på LTA-enheten om det behövs.

Skador på LTA-enheten

Fastighetsägare blir ersättningsskyldig för utryckning och reparation om:

  • Om det blir stopp i avloppspumpen av sådant som inte hör hemma i ett avlopp.
  • Om larmet inte fungerar
  • Skador uppstår om vatten släpps ut i avloppssystemet efter larmet gått eller vid strömavbrott.
  • LTA-enheten fryser sönder.

Senast uppdaterad: 16 februari 2016