Informationsmöten

Samfällighetens årsmöte i Fredrika Bremer 2016-04-20

Klicka på länken ovan för att se presentationen som kommunen använde på samfällighetens årsmöte.  På mötet presenterades mer detaljerad information om tidplan, anslutning, tekniska lösningar, LTA-enheterna och kostnader. Anteckningarna finns till tillgänglig i kolumnen till höger. På mötet presenterades mer detaljerad information om tidplan, anslutning, tekniska lösningar, LTA-enheterna och kostnader. Anteckningarna finns till tillgänglig i kolumnen till höger. På mötet presenterades mer detaljerad information om tidplan, anslutning, tekniska lösningar, LTA-enheterna och kostnader. Anteckningarna finns till tillgänglig i kolumnen till höger. Mötet gick övergripande igenom tidplan och genomförande, den nya LTA-tekniken, VA-avgifter, bygglov, undantag för anslutning samt ROT-avdrag.

Senast uppdaterad: 15 juni 2016