För entreprenörer

Informationsträff

I och med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Årsta Havsbad kommer fastighetsägarna i området behöva utföra olika typer av anläggningsarbeten på den egna fastigheten. Det är många gånger ett omfattande arbete som är komplicerat att förstå för lekmän. Därför kommer Haninge kommun att ha en informationsträff för att gå igenom tekniska detaljer och bestämmelser rörande bland annat de pumpenheter och vattenmätare som ska installeras. Informationsträffen vänder sig till entreprenörer som kommer att vara verksamma i Årsta Havsbad och utföra arbeten åt de enskilda fastighetsägarna.

Vill du delta?

Om du är intresserad av att delta i träffen skicka ett mail med ämnesraden "informationsträff för entreprenörer" till arstahavsbad@haninge.se och tala om hur många som vill delta samt kontaktuppgifter och företagsnamn. Om du har några specifika frågor får du gärna maila oss dem innan träffen så att vi kan förbereda svar.

Tid: På begäran
Plats: Anläggarvägen 6, Haninge

Anteckningar från tidigare informationsmöten finns publicerade i högerkolumnen under informationsmöten.

Instruktioner

Monteringsanvisningar, checklista till färdiganmälan och andra dokument finns under fliken dokument och ritningar.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2015