Dokument och ritningar

Detaljplan

Detaljplanen för Årsta Havsbad består av en plankarta och planbestämmelser. Detaljplanen reglerar vad som får byggas och på vilket sätt på olika platser inom området.


Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet för Årsta Havsbad är en bilaga till detaljplanen. Syftet med gestaltningsprogrammet är att beskriva Årsta Havsbads karaktär och hur den ska bevaras samtidigt som bebyggelsen utvecklas. Tanken är att programmet ska vara ett stöd för och inspirera fastighetsägare som ska söka bygglov.


Etappindelning

Översikt på etappindelningen för Årsta havsbadIllustration: Hans KristianssonFoto: Hans Kristiansson

Översikt för Årsta


Informationsbroschyr

I informationsbroschyren kan man kortfattat läsa bland annat om varför kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i Årsta Havsbad, hur ett LTA-system fungerar och vad man som fastighetsägare behöver göra och tänka på i och med utbyggnaden.
Informationsbroschyr för Årsta


Systemhandling

Ritningarna visar ledningssystemet och förbindelsepunkter för hela området, i alla fyra etapper. Dessa ritningar är framtagna i informationssyfte och visar planerade och inte slutgiltiga dragningar av VA-ledningar. De ska inte förväxlas med officiella bygghandlingar.


Anmälan

När din förbindelsepunkt är anlagd och Siaab har flyttat vidare sina maskiner från ditt närområde kan du skicka in en anmälan om att du vill utföra VA-arbeten på din fastighet. Anmälan ska skickas till bygglovsavdelningen tillsammans med en tomtkarta där du har ritat in var du tänker placera LTA-enheten. På kartan ska du även rita in ledningsdragningen och vilken dimension och material som ledningarna ska ha. Vi vill även att du ska ange om du ska installera en vattenmätare eller inte. Om du ska installera en vattenmätare vill vi att du ritar in placeringen av den också på kartan och beskriver var och hur den ska placeras.


Beställning av LTA-enhet

Om du har fått ett startbesked på din anmälan kan du beställa en LTA-enhet. Utkörning sker på fredagar jämna veckor. Din beställning behöver ha kommit in till VA-avdelningen 10 arbetsdagar innan önskad utkörning.

På blanketten anger du om du vill ha den långa eller den korta LTA-enheten. Om du beställer den korta LTA-enheten var då extra noga med att el-arbetena är riktigt gjorda så att pumpen inte fryser på vintern och du blir ersättningsskyldig. 


VIKTIGT!

Innan vägarna i området har besiktigats bör fastighetsägare vänta med att ta in en entreprenör för arbeten på den egna fastigheten. Det beror dels på att Siaab har samordningsansvar för alla entreprenörer inom området och dels på att ansvarsfrågorna kommer vara svårlösliga vid eventuella skador på vägar, staket och annat.

Vill man anlita en entreprenör innan Siaab är helt färdiga med sina arbeten med anläggande av VA-ledningar, återställande av vägar och staket måste man därför besiktiga de vägar som den egna entreprenören ska köra på och man är som beställare ansvarig för eventuella skador som entreprenören orsakar.

I god tid innan den entreprenör man anlitat påbörjar arbeten i Årsta Havsbad behöver man som fastighetsägare kontakta byggledare Joakim Fahlén med information om när transporter kommer att ske på vägarna.

Kontakta Joakim via e-post på joakim.fahlen@infrakonsult.se alternativt på telefon mån-fre mellan kl 8-16, 073-515 93 97.

Senast uppdaterad: 18 september 2017