Årsta Havsbad - Avslutat

Då kommunens arbete i Årsta havsbad är avslutat kommer sidan inte att uppdateras fortsättningsvis. Informationen finns kvar tills vidare.

Foto: Mostphotos

Som landets första anlagda fritidsby helt på kooperativ basis har Årsta havsbad en viktig plats i svensk bostadshistoria. Det är därför särskilt viktigt att bevara de kulturhistoriska värdena i området och samtidigt lösa rådande vatten- och avloppsproblem på ett långsiktigt hållbart sätt. Du kan läsa mer om detta i gestaltningsprogrammet.

Spolning av vattenledningsnätet i Årsta Havsbad

Haninge kommun spolar under veckan dricksvattenledningarna i Årsta Havsbad. Eftersom vi har ett nytt ledningsnät vill vi se att allt fungerar som det ska nu när allt fler väljer att spendera tid i området.

För att ytterligare öka omsättningen av vatten i ledningsnätet vill vi be er att låta en kran stå öppen och spola ur era egna ledningar ca 15 minuter. På så sätt blir även era ledningar som vi inte kommer åt urspolade. Detta gäller för er vars vatten inte använts under vintern.

SMS vid driftstörningar

Under vintern har Haninge kommun infört en SMS-tjänst som vi använder för att meddela våra kunder och invånare vid planerade vattenavstängningar, vattenläckor på kommunens nät eller vid bristande kvalitet på dricksvattnet.

Mobilnummer hämtas från teleoperatörernas databaser. Är du skriven på en adress och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress - så kommer du automatiskt att få våra
SMS-utskick. Vill du ha information om andra fastigheter, tex ett sommarhus är du välkommen att registrera detta eller kontakta oss så lägger vi till önskat telefonnummer och adress.
Här kan du registrera ditt nummer

Hej då boden!

Under hösten kommer informationsboden att avetableras.
Kontakt med Haninge kommun tas antingen via mejl arstahavsbad@haninge.se eller telefon 08- 606 82 38, helgfri måndag till fredag 9.00-11.30 och 13.00-15.00.

(Uppdaterad 2017-09-08) 

Samordnad nedtagning av vattenmätare/stängning av ventiler

Under oktober kommer vi att göra en samordnad nedtagning av vattenmätare samt stängning av ventiler i Årsta Havsbad. Detta gäller för dem som inte har sin vattenmätare på en frostskyddad plats samt för dem som har valt att enbart ha tappkran på tomten, dvs ej indraget vatten i huset. Uppsättning/öppning sker när risken för frost är över.

De fastighetsägare som vill anmäla sig till detta måste kontakta oss senast den 15:e september via mejl vatten@haninge.se eller ringa 08-606 82 38.

Kostnad:
Nedtagning, förvaring och uppsättning av vattenmätare: 400kr
Stängning och öppning av servisventil: 100kr

(Uppdaterad 2017-09-01)

För er som vill ha tappkran

De fastighetsägare som vill ha tappkran på tomten ska lämna in en ansökan.

Bifoga även en ritning som visar var tappkranen ska placeras.

Skicka ansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Vatten och Avlopp, 136 81 Haninge kommun eller mejla till vatten@haninge.se

Vi rekommenderar att fastighetsägarna som har tappkran på tomten installerar en ventil (sommarhusventil, kombinerad avstängnings-avtappningsventil). Med denna ventil kan fastighetsägaren stänga av/tappa ur ledningen på tomten själv samt sätta på vattnet. Kontakta en rörmokare för att få hjälp med detta.

(Uppdaterad 2017-09-01)

Så går arbetet

Information om anslutning i område L, kommer att skickas ut de närmsta veckorna och vi räknar med att kunna släppa på vatten i juli månad.

VA-entreprenadarbetena kommer att ha sommaruppehåll vecka 28-31.
Därefter kommer arbetena fortsätta i det återstående området som fått beteckning "M".

Vattenfall kommer att fortsätta sitt arbete med kabelförläggning och byte av elskåp. De kommer att vara på området kring Skonertvägen, Galärstigen och Pråmstigen. Vattenfall utför även en del arbete på Fiskarstigen, i område "A".

Skanova fortsätter också med sin kabelförläggning, de kommer att vara i område "A" och gräva.

(Uppdaterad 2017-06-26)

Så går arbetet  -  2017-05-05

Arbeten med att koppla på vatten i område K är snart klart och vi beräknar skicka ut information till fastighetsägarna i område K, under maj månad. Då kan du som fastighetsägare koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar.

Vi går nu vidare med färdigställa det sista området som beräknas vara klart efter sommaren.

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Skonertvägen till Galärvägen, Kanotvägen/Briggvägen mot Kolonivägen. Elektriska gatan /Pråmstigen. Entreprenadarbetena beräknas pågå under maj-juni.

Så går arbetet

Vattenproverna i område G, H och I är nu godkända och alla fastighetsägare ska ha fått vatten och avlopp påkopplat till förbindelsepunkten.

Det innebär att fastighetsägarna i dessa områden får koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar så fort de mottagit ett brev med förbindelsepunktens läge. Breven är utskickade nu i veckan.

Nu går vi vidare med att koppla på vattnet i område K som beräknas vara klart innan sommaren. Karta över områdesindelning

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Elektriska gatan mellan Kuttervägen och Kostervägen, Briggvägen, från Kuttervägen mot Kanotstigen samt på Kryssarstigen. Entreprenadarbetena beräknas pågå under april.

Ny projektledare

Ny projektledare och ny projektsamordnare för Årsta Havsbadsprojektet (utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp)

Karl-Ossian Frimodt avslutar sin anställning på Haninge kommun och från och med 27 mars ersätts han av Camilla Kostamo som blir ny projektledare.

Från och med den 1 april tillträder Annika Wikholm som projektsamordnare och ansvarar för information och administration.

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att kontakta oss via e-postadressen: arstahavsbad@haninge.se eller på telefon 08-606 82 38.

Så går arbetet

Nu ska alla fastighetsägare i områden A - F ha fått vatten och avlopp påkopplat till förbindelsepunkten.

Etapp 1 Årsta Havsbadsvägen asfaltering. Just nu är det vinteruppehåll i entreprenaden.

Entreprenadarbetena pågår för närvarande på Elektriska gatan/Kuttervägen, Briggvägen mot Kolonivägen, Kostervägen/Gondolstigen samt Skutvägen 1-7 och beräknas vara klart mitten av mars.

Återställning av staket återupptas efter vintern. Observera att skadade/nedplockade staket vid förbindelsepunkt inte åtgärdas av kommunen. Det är inte längre möjligt att anmäla skadade staket som skadats för mer än 12 månader sedan om någon anmälan inte tidigare gjorts.

Återställning av vägar och diken återupptas efter vintern.

(Uppdaterad 2017-01-27)

Så går arbetet

Nu går vi vidare med att koppla på vattnet i område G, H och I.

Etapp 4

Entreprenadarbetet fortsätter i etapp 4. Vi kommer att arbeta på Briggvägen och Elektriska gatan ett tag framöver.

Nu är det totalt 100 stycken fastigheter som är driftsatta i Årsta Havsbad.

(Uppdaterat 2016-12-09)

Så går arbetet

Resultatet från vattenproverna i områdena E och D är godkänt. Det innebär att fastighetsägarna i de två områdena får koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar så fort de mottagit ett brev med förbindelsepunktens läge. Fastighetsägare i område E ska redan ha fått utskicket. Utskick i område D beräknas skickas ut vecka 48.

Etapp 1 (Årsta Havsbadsvägen)

Färdigställande av E1 (Årsta Havsbadvägen) har påbörjats med NCC som entreprenör. Asfaltsarbeten kommer troligen ske till våren så fort vädret tillåter.

Etapp 4

Arbetet fortsätter i etapp 4, Vi arbetar mellan Briggvägen/Elektriska gatan samt från Loggvägen och vidare.

Nu är det totalt 80 stycken fastigheter som är driftsatta i Årsta Havsbad.

(Uppdaterat 2016-11-14)

 

Så går arbetet

Område E och D

Om arbetet fortsätter i samma takt kommer fastighetsägarna ha möjlighet att koppla ihop VA-ledningarna med kommunens i början av november.

På tisdagen den 25/10 nästa vecka kommer vi att ta vattenprover. Vattenprovsresultaten dröjer cirka två veckor. När vattenproverna är godkända kommer vi att posta ett informationsbrev hem till er, där det står att ni kan koppla ihop era ledningar med kommunens. I samma brev postar vi fakturan för anslutningsavgiften.

Etapp 4

Vi kommer inom kort att dela in etapp 4 i mindre delområden. Vi delar in etapp 4 i områden efter hur de kommer att driftsättas fortast. När områdena är indelade informerar vi om detta på hemsidan.

Årsta Havsbadsvägen (etapp1)

NCC startar eventuellt färdigställandet av Årsta Havsbadsvägen under V 43.

Återställning av vägar och staket

Vägarna återställs nu i område F. I områdena A, B och C är vägarna återställda. Återställningen av staket kommer att ha uppehåll under vintern, för att återupptas under våren 2017.

Frågor om gamla slamanläggningar

Vi har fått flera frågor från fastighetsägare som har funderingar kring vad de ska göra av sina gamla tankar till slamanläggningarna. Nedan finns ett svar på frågan från SRV, observera att priserna i svaret är från oktober 2016. För exakta priser, vänligen kontakta SRV. Tankarna är inte ett hushållsavfall och kan därför inte lämnas på Återvinningscentralerna. Däremot går det bra att lämna dem på SRV´s Återvinningsanläggning i Gladö på Holmträskvägen 26 i Huddinge. Tankarna skall var rengjorda. Det kostar då 1 225 kr/ton plus tillägg för skrymmande material på 1 000 kr per tank. Moms tillkommer på priserna. Kapar man ner tanken i 6-7 delar behöver man inte betala tillägget för skrymmande material.

(Uppdaterat 2016-10-21)

Så går arbetet

Område F

Vattenproverna från område F visar att vattnet är godkänt. Fastighetsägare i område F kommer snart att få hem ett brev där det står att det är okej att koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens ledningar i gatan. I samma brev medföljer fakturan för anslutningsavgiften.

Område E

Arbetet har startat i område E, vi arbetar med att skicka fakturaunderlagen så snart som möjligt.

Område D

Arbetet har startat i område D. Vi arbetar med att skicka fakturaunderlagen så snart som möjligt.

Etapp 4

Vi arbetar på Loggvägen och Kolonivägen, efter det jobbar vi på Elektriska gatan.

(Uppdaterat 2016-09-30)

Så går arbetet

Område C

Fastighetsägare i område C har fått ett brev hemskickat med information om att de kan koppla ihop VA-ledningarna på tomten, med kommunens VA-ledningar i gatan. Det som återstår för att fastighetsägare i område C ska få tillgång till det kommunala VA-nätet, är att skicka en fullständig checklista till oss. När checklistan är godkänd kan fastigheterna i område C driftsättas.

Återställning av vägar pågår i område C.

Område F

Kommunens VA arbete i område F är färdigt.

Vi håller nu på att ta fram ett debiteringsunderlag för område F. Detta kommer inom kort att skickas ut.

Vi väntar svar på inskickade vattenprover. När vattenproverna är godkända kommer fastighetsägare i område F att få hem ett informationsbrev och fakturan för anslutningsavgiften där det står att de kan koppla ihop ledningarna med kommunens. OBS! om ni ska ha tappkran eller egen brunn, skriv gärna detta på underlaget och skicka tillbaka det till oss.

Område E

Idag startar vi arbetet i område E, när vi är klara i område E börjar vi arbeta i område D.

Etapp 4

Vi arbetar på Årsta Havsbadsvägen efter det arbetar vi på Loggvägen för att sedan arbeta på Kolonivägen och sedan på Elektriska gatan.

(Uppdaterat 2016-09-19)

Så går arbetet

 Område A, B och C

 Återställningsarbetet av vägar återupptas tisdagen den 30 augusti. Arbetet startar med de sista justeringarna i område A för att sedan gå vidare till B och efter det till område C. Lagning av staket pågår nu i område A och B och kommer snart påbörjas i område C.

Område C 

Resultatet från vattenprovet i område C är inte godkänt. Vi åtgärdar nu problemet. Fakturor skickas ut när vattenproverna är godkända.

Etapp 4

I etapp 4 arbetar vi på Blockstigen efter det arbetar vi på Kolonivägen, för att sedan arbeta på Elektriska gatan och sedan på Skutvägen. Hur lång tid det tar att färdigställa VA-arbetena beror på hur det ser ut i marken. Stöter vi på berg under arbetets gång, tar det längre tid att färdigställa arbetena.

(Uppdaterat 2016-08-25)

Så går arbetet

Område A och område B

Fastighetsägare har fått godkännande att koppla ihop sina ledningar med kommunens. Fakturor har skickats ut och det finns möjlighet för fastighetsägare att använda kommunalt VA.

Område C

Va-arbetena i område C är färdiga, nu inväntar vi ett godkänt vattenprov.

När vi har fått ett godkänt vattenprovsresultat kommer fastighetsägarna i område C att bli kontaktade med information om att de kan koppla ihop sina ledningar med kommunens. Fakturor kommer även då att skickas ut till område C.

Område F

Vi har startat arbetet i område F. Det verkar vara mycket brister i entreprenörens utförande i område F. Det påminner om område A och kommer ta längre tid att driftsätta än område B och C.

Område D och E

Vi har börjat arbeta i område F innan område D och E. Det beror på att driftsättningen av område D och E går smidigare om område F är färdigställt. När område F är färdigt, arbetar vi i område E, för att sedan starta arbetet i område D.

(Uppdaterat 2016-08-22)

 

 

Skador på fastigheter

Har du en skada på din fastighet som inte gäller staket, tomtpinnar eller mindre städning, vänligen kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget får senare regressa kommunen eller SIAAB för kostnaderna.

Observera att staket, buskar och annat som har stått i vägen för frischakten inte kommer att ersättas. Detta har tillexempel informerats om i frischaktsavtalet som du fick hemskickat tillsammans med förslag på förbindelsepunkt.

(Uppdaterat 2016-08-19)

Driftsättning i område A

Igår tisdagen den 28 juni startade driftsättningen i Årsta Havsbad. Skandinavisk kommunalteknik driftsatte tre fastigheter i område A. De kommer nu fortsätta med driftsättningar på de fastigheter de har fått in kompletta färdiganmälningar ifrån.

(Uppdaterat 2016-06-29).

Så går arbetet

Område A

Nu är VA-arbetena i område A klara. Det innebär att fastighetsägare som bor i område A kan koppla ihop sina ledningar med kommunens i gatan.

Vi har skickat fakturor för anslutningsavgiften, till samtliga fastighetsägare i område A.

Område B

Arbetet som återstår i område B är att kontrollera servisventiler. Efter detta ska område B vara klart. Vi postar information till fastighetsägare i område B när de kan koppla ihop sina ledningar med kommunens VA-ledningar.

Område C

I område C arbetar vi med att laga läckor.

Arbeten i sommar

Arbetslaget som arbetat i område A, B och C har semester veckorna 28-33. Under perioden kommer det endast utföras små arbeten i dessa områden.

Arbetslaget som arbetat med nyförläggningar av VA-ledningar i etapp 4 har semester veckorna 28-31. De kommer inte att utföra arbeten dessa veckor i etapp 4.

Informationsboden är stängd torsdagen den 7/7 vecka 27 och torsdagen den 21/7 vecka 29.

Därefter är boden öppen som vanligt torsdagar varannan vecka klockan 14-17.

Mellan veckorna 27-30 svarar Weine Carmerud på telefonnummer 08- 606 82 06. Han arbetar i vanliga fall med taxan och anslutningsavgifter.

(Uppdaterat 2016-06-23)

Så går arbetet

Område A

Det har uppstått allvarliga fel på pumpstationen som ska förse område A med vatten. Felen är en följd av felaktigt utförande av entreprenören.

Vi arbetar för att pumpstationen ska kunna tas i drift så snart som möjligt. Område A kan inte få vatten innan pumpstationen är lagad.

Område B

Arbetena i område B har startat. Vi arbetar för att få ett godkänt provtryckresultat i område B. Vi har hittat en läcka på idrottsvägen som vi lagar.

Etapp 4

Arbete sker på Fregattvägen och Vimpelstigen, därefter kommer arbetslagen att arbeta vidare på Skutvägen.

Tomtrör

Vänligen fyll i nedanstående punkter i mejlet till joakim.fahlen@infrakonsult.se när du anmäler dina tomtrör som borttappade.

NamnPostadressTelefonnummer

• När skadan/olyckan inträffade

• Var det hände

• Hur det gick till (Beskrivning av händelsen)

• Vilken ersättning yrkas

• Specificering av yrkanden (Bifoga kvitton, bilder osv.)​

(Uppdaterat 2016-06-07)

Så går arbetet

Etapp1

SIAAB meddelade den 13/5 att de tillfälligt avbryter arbetena i etapp 1. Kommunen har nu kommunikation med SIAAB för att reda ut vad orsaken till avbrottet är. Om kontraktet bryts kommer Kommunen troligtvis att färdigställa etapp 1 i egen regi.

Område A

Samtliga läckor är lagade i område A på spillvattenätet och vattenledningarna och vattenprover är godkända.
Det som saknas för att kunna driftsätta område A är en tryckreduceringsventil. Denna är troligtvis installerad om två veckor inne på Berga. Detta innebär att område A troligtvis är färdigt om cirka två veckor. I mitten av nästa vecka går arbetslaget som arbetat i område A över till område B.
Fastighetsägare i område A kommer att få hem ett brev som visar vart fastighetsägarnas förbindelsepunkt finns anlagd. Tillsammans med brevet får ni fakturan. Fakturan har en betaltid på 30-dagar. Om det mot förmodan är något som inte stämmer på fakturan, mejla till arstahavsbad@haninge.se och meddela detta. 
Vi har planerat att starta återställningsarbeten av vägar och staket i område A under nästa vecka.

Arbeten i sommar

I etapp 4 där vi arbetar med nyförläggning av VA-ledningar, sker det inget arbete mellan veckorna 28-31. Arbetslaget som arbetar i område A nu, kommer att minska arbetsstyrkan under veckorna 28-33. De kommer att utföra mindre arbeten under dessa veckor.

(Uppdaterat 2016-05-17)

Så går arbetet

Informationsboden är stängd imorgon

OBS! Informationsboden är stängd imorgon 12/5.
Istället kommer boden vara öppen torsdagen den 19/5 mellan 16-18.

Så går arbetet

En leverans av en tryckreduceringsventil inne på Berga är försenad. Den krävs för att släppa på vattnet till Årsta.

Det kommer att ta ca 5 veckor till att få och att installera tryckreduceringsventilen. Det innebär att drifttagningen av område A tidigast kan ske i mitten av juni om ventilen inte kan installeras tidigare.

När vi har driftsatt område A, börjar vi arbeta i område B, observera att det är nya områdesindelningar. Bilden nedan visar de nya områdesindelningarna.

 

Etapp 4

Kommunen arbetar på vimpelstigen och fregattvägen denna och nästa vecka.

Bortgrävda tomtrör

Tomtrör som grävts bort av SIAAB ska anmälas i ett mejl till joakim.fahlen@infrakonsult.se. Det är viktigt att du specificerar ungefär vilket datum som tomtröret grävdes bort. Varje anmält tomtrör kommer att utredas av kommunens försäkringsbolag, tillsammans med byggledaren. Nya tomtrör som beställs av fastighetsägaren, innan ansvarsfrågan är utredd kommer inte att ersättas av kommunen.

(Uppdaterat 2016-05-11)

Så går arbetet

Det finns många läckor på sommarvattenätet som vi arbetar med att åtgärda, parallellt som vi arbetar med att få ett godkänt provtrycksresultat i område A. Vattenätet är provtryckt med godkänt resultat. Provtryckning sker på spillvattenätet där finns det fortfarande läckor. Flera serviser har hittats som inte är anborrade på stamledningarna.

Etapp 4

Kommunen arbetar på segelstigen och kommer att arbeta på vimpelstigen nästa vecka.
Det kommer troligtvis inte att ske något arbete i etapp 4 under veckorna 28-31.
Vattenfall förstärker elnätet i Årsta Havsbad i egen regi. Deras arbeten finns ej med i informationen från Haninge kommun.

Nu finns Powerpoint presentationen som presenterades på samfällighetens årsmöte, i Fredrika Bremer skolan 2016-04-20 upplagd på hemsidan. Du hittar presentationen genom att klicka på rubriken informationsmöten i vänsterkolumnen.

(Uppdaterad 2016-05-04)

Trasiga staket

På listan nedan står adresser till de fastigheter som har anmält att deras staket har gått sönder, under tiden som SIAAB har arbetat i Årsta Havsbad.

Om ditt staket har gått sönder och du inte har anmält detta kan du skicka e-post till joakim.fahlen@infrakonsult.se

Arkitektvägen: 4, 18, 20, 25, 27
Badvägen: 32
Barberarstigen: 1
Bergastigen: 3
Blockstigen: 19
Djupdalsvägen: 2, 4
Ekastigen: 10
Fiskarstigen: 1, 9
Fregattvägen: 9, 15, 30
Gamla Vägen: 2, 11, 24, 25, 26
Gäddstigen: 13
Hopparstigen: 3
Idrottsvägen: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 10, 21, 23, 38, 40, 44, 80
Jättestigen: 4
Kostervägen: 2
Köpmanstigen: 5
Mellanstigen: 15
Musköstigen: 4, 7, 9, 11
Rönnskärsstigen: 2
Sagostigen: 1, 4, 6, 8
Segelstigen: 15
Simmarstigen: 6
Snickarstigen: 3, 4, 6
Strandstigen: 2, 10, 12, 44
Sven Wallanders väg: 14, 19, 22, 29
Tomtestigen: 4, 6, 8,
Toppstigen: 4
Trollstigen: 3, 11, 12, 13
Typografstigen: 13
Typografstigen: 5
Utsiktsvägen: 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 34
Videnäsvägen: 20
Vår bostads väg: 3, 16
Västra parkvägen: 5, 7, 30, 40, 44, 47, 51, 53, 57, 59
Årsta Havsbadsvägen: 11, 16, 22, 44, 62, 66, 70, 73, 77, 92, 93
Östra Parkvägen: 5, 7

(Uppdaterat 2016-04-20)

Observera

Kommunen kopplar bort de VA-ledningar som är ihopkopplade med det kommunala VA-ledningsnätet.

Observera att montering av backventiler och sammankoppling av de privata ledningarna till de kommunala inte får ske förrän det kommunala nätet har provtryckts och är redo att tas i drift. VA-avdelningen kommer att meddela när detta kan göras.

För att som fastighetsägare få ansluta till det kommunala nätet måste man även ha uppfyllt vissa krav:

  • Anläggningsavgiften måste vara betald.
  • Installationen av LTA-enheten och kopplingen till förbindelsepunkten måste vara godkänd.
  • Intyg från behörig elektriker som har utfört de nödvändiga elarbetena för LTA-pumpen, larm och den grunda pumpens värmeslinga ska ha lämnats in till VA-avdelningen.

Under arbetet i etapp A har vi upptäckt att några fastigheter har kopplat ihop sina ledningar på tomten med kommunens i gatan. Vi kommer att koppla bort dessa fastighetsägares ledningar från kommunens, genom att gräva fram ledningarna vid fastigheten och kapa dessa. Kommunens servisledningar och fastighetsägarens ledningar kommer att sticka upp över mark.

Här kan du läsa om de olika steg som du ska utföra

så går arbetet

Det är totalt cirka 15 personer som arbetar i Årsta Havsbad. Utöver detta tillkommer ett antal konsulter.

Totalt är det tre arbetslag som arbetar i Årsta Havsbad. Två av arbetslagen arbetar i etapp 4. Ett arbetslag arbetar i område A. Vi har för avsikt att utöka antalet arbetslag. Varje arbetslag i etapp 4 lägger cirka 20 meter ledning per dag, där de inte stöter på berg. Hur många meter per dag som vi hinner lägga per dag vid berg skiljer sig från plats till plats.

Arbetslag 1
Arbetar på Fregattvägen där de har stött på berg som just nu sprängs. Under tiden arbetar de på Briggvägen.

Arbetslag 2
Arbetar på Ekastigen i korsningen till Skutvägen. Efter detta går de vidare till Vimpelstigen.
I bilden nedan visas den planerade arbetsgången för nyförläggning av VA-ledningar.

Område A

Vi har trycksatt nästan alla vattenledningar i område A. Vi spolar ur och gräver upp spolposter vid ändpunkterna för att få ut sten och grus som hamnat i vattenledningarna. Varje servisventil för vatten kommer även att öppnas för att kontrollera anborrningen och att den ej satts igen av grus. I nuläget tyder tryckförluster på att det finns läckor på nätet. Det är även många brister i värmekabelsystemet som håller på att åtgärdas. De problem vi stött på i område A medför en mycket omfattande felavhjälpningsinsats.

Bodens öppettider

Boden öppnar torsdagen den 14 april och har öppet mellan kl 14-17.
Därefter kommer boden att vara öppen torsdagar ojämna veckor klockan 14-17. 

När boden inte är öppen kan ni komma i kontakt på
08- 606 82 06
arstahavsbad@haninge.se

Observera

Den senaste informationen finns på hemsidan och inte i nyhetsbrevet. Det är mycket som händer i Årsta Havsbad och därför uppdaterar vi hemsidan och sammanfattar händelserna i nyhetsbrevet.

Trasiga staket

Vi startar återställningen av trasiga staket samt av vägar, diken mm. Så fort vi är färdiga i ett delområde. Första området blir område A. Anmäl trasiga staket orsakade av SIAAB eller Haninge kommun till Byggledare Joakim Fahlén joakim.fahlen@infrakonsult.se.
Frågor om trasiga staket besvaras i första hand av Joakim Fahlén.

Debiteringsunderlag

Idag har vi postat debiteringsunderlag till samtliga i område B. Vi har planerat att skicka samtliga underlag för område C nästa vecka.
Fakturor kommer att skickas till ett delområde när detta kan bruka de kommunala VA-ledningarna.

(Uppdaterad 2016-04-06)

Så går arbetet

Bilden nedan visar delområde A med inritade orangea, gula och gröna sträckor.

Sträckorna visar planeringen för provtryckningen av vattenledningarna. Vi har startat provtryckningen på den gula sträckan och trycket på sträckan hålls inte uppe, vilket tyder på otäta ledningar.
När vi har hittat vart det läcker på den gula sträckan och när vi har lagat detta, går vi vidare till de gröna sträckorna. Vi provtrycker avloppsledningarna efter vattenledningarna.

Karta

Vi har skickat debiteringsunderlaget till fastighetsägarna i område A. Till dig som inte har hunnit få ett debiteringsunderlag, som vill utläsa vad du ska betala. Klicka på länken nedan.

(Uppdaterad 2016-03-23)

Fakturaunderlag

nom de närmsta veckorna kommer fastighetsägare i område A att få ett fakturaunderlag för VA-anslutning hemskickat. På fakturaunderlaget står summan som fastighetsägarna ska betala för anslutningen till det kommunala nätet. Vi vill ha fakturaunderlaget påskrivet och tillbakaskickat till oss.

När nätet är färdigt att brukas i område A kommer fastighetsägarna som tillhör det området att få information om förbindelsepunktens läge samt fakturan för anslutningsavgiften. Fakturan kommer att ha 30 dagars förfallotid.

Till dig som inte bor i område A

Du kommer att få ett fakturaunderlag hemskickat när vi har räknat ut vad du ska betala. Vi skickar samtliga underlag för respektive delområde samtidigt.

Du får fakturan när nätet i ditt område är helt färdigt. Vi uppdaterar hemsidan när respektive område är färdigt.

Till dig som inte har skickat in någon anmälan

Du kommer att få ett fakturaunderlag samtidigt som de andra i ditt område. Där vi har räknat kostnad för både vatten och avlopp. Vi vill ha fakturaunderlaget påskrivet och tillbakaskickat till oss.

Samtliga fastighetsägare i Årsta Havsbad kommer att faktureras efter 2016-års taxa.

Har ni några frågor eller kommentarer om fakturaunderlaget kontakta
Weine Carmerud
08- 606 71 33

Så går arbetet

På Årsta Havsbadsvägen spolar vi rent huvudvattenledningen. Nästa steg är att ta vattenprov för att säkerställa kvaliteten på vattnet.

I område A arbetar vi för att möjliggöra en provtryckning av nätet. Provtryckning sker när tjälen har gått ur marken. När nätet är provtryckt vet vi hur mycket arbete som återstår innan område A kan koppla på sig till det kommunala nätet.

Visar provtryckningen på ett acceptabelt resultat räknar vi med att skicka ut fakturor för område A under maj månad under förutsättning att nätet då går att bruka i området. Detta kräver även godkända vattenprov. Under april uppdateras hemsidan med information angående tider.

Ny förläggning av ledningar sker just nu i etapp 2 och 3 på de sträckor där SIAAB inte har lagt ledningar. När dessa sträckor är färdiga påbörjas arbetet i etapp 4 som är till höger om den blåmarkerade deletappen. (Uppdaterad 2016-05-10)

Arbetet startar måndagen den 8:e februari

VA-avdelningen börjar arbeta i den första deletappen (område A) som är utmarkerat på bilden nedan i grönt, måndagen den 8 februari. Område A består av parkvägen, Idrottsvägen, Hamnbacken, Fiskarstigen, Båtstigen och Strandstigen. Under nästa vecka kommer VA-avdelningen att arbeta i område A med att skrapa fram ventiler för att kunna provtrycka nätet i den deletappen.

Vi planerar att när arbetena är helt klara och godkända i en deletapp ska fastighetsägarna i den deletappen ges möjlighet att koppla på sig till det kommunala VA-nätet.

Vi planerar att först färdigställa område A, därefter område B (det rosa området) och därefter område C (det gula området).

Kvalitén på det av SIAAB utförda arbetet i de olika deletapperna avgör hur lång tid det kommer att ta innan fastighetsägare i deletapperna kommer att kunna koppla på sig till det kommunala nätet. Det finns indikationer på att en stor mängd fel existerar i anläggningen.

Arbete med påkoppling av vattenledningar in mot Berga i närheten av Gamla vägen 1 kommer att utföras så snart som möjligt av VA-avdelningen.
Resterande arbete startar i början av april när tjälen har gått ur marken. Parallellt med arbetet att färdigställa delområden, kommer arbete pågå med nyförläggning på de sträckor där SIAAB inte lagt ledningar.

Observera att detta endast är en planering och kan komma att förändras.

Bilden ovan visar deletapperna som VA-avdelningen kommer att jobba i. Vi har delat in Årsta Havsbad i mindre deletapper, för att möjliggöra en snabbare påkoppling till det kommunala VA-nätet för fastighetsägarna. De tunna svarta linjerna visar sträckor där SIAAB inte lagt ledningar.

(Uppdaterad 2016-02-05)

Uppdatering

Planerad arbetsstart är i början av april. VA-avdelningen kommer att börja jobba i etapp 2 med att åtgärda fel och i etapp 4 med att lägga ledningar i de vägar där det ännu inte är gjort.

I etapp 2 är majoriteten av arbetet färdigställt, det ska kontrolleras att ledningarna kan godkännas för att tas i bruk.

Om allt går som det ska kan ett mindre område i etapp 2 kopplas på först. Vilket område detta blir i så fall är inte bestämt.

Mindre områden kommer styckvis att godkännas och därefter kopplas på väster ifrån. Möjlighet att koppla på sig på det kommunala va-nätet kommer troligtvis att vara möjligt för alla fastigheter någon gång under våren 2017. Observera att detta i nuläget endast är uppskattade tider.  

(Uppdaterad 2016-02-02)

Uppdatering av läget

Etapp 2-4

Vi kommer att färdigställa arbetet i egen regi. Detta gäller både kvarvarande arbete samt åtgärdande av fel och återställning. Det vill säga det blir ingen upphandling av en ny entreprenör.

Planerad arbetsstart är i början av april.

Planering pågår för att kunna färdigställa och koppla på mindre områden styckvis.

Etapp 1

För etapp 1 pågår en dialog med SIAAB om färdigställandet av entreprenaden. Detta kontrakt är inte hävt men det föreligger kraftig försening. SIAABs tidplan är att arbetena ska slutbesiktigas under maj 2016.

(Uppdaterad 2016-01-21)

Senast uppdaterad: 18 november 2020