Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplanen för Hotel Bellevue, Dalarö 3:4 och 3:5 på Dalarö har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Hotel Bellevue på Dalarö har nu vunnit laga kraft. Syfte med detaljplanen är att bevara hotellbyggnaden inom Dalarö 3:4 och att möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad samt komplettera fastigheten med ny bebyggelse som är väl anpassad efter den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet via Brandstigen inom Dalarö 3:5.

Detaljplanen överklagades

Efter att kommunfullmäktige den 13 juni 2022 (§ 92) beslutade att anta detaljplanen överklagades den till Mark- och miljödomstolen. Den 27 april 2023 meddelade Mark- och miljödomstolen att överklagandet avslogs. Detta beslut överklagades i sin tur till Mark- och miljööverdomstolen som den 21 november 2023 slutgiltigt avgjorde målet och detaljplanen har i samband med detta beslut vunnit laga kraft.

Vad händer nu?

Nu när detaljplanen vunnit laga kraft är planprocessen avslutad och detaljplanen börjar gälla. Nu kan genomförandet av detaljplanen ske.

Mer information om planprocessen finns här: Planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

 

 

PROJEKTETS TIDPLAN

Status 
Pågående detaljplan

Det här är klart
Uppdrag: 10 december 2014
Samråd: 29 augusti 2017 - 10 oktober 2017
Granskning: 9 september - 14 oktober 2021
Antagande: 13 juni 2022
Laga kraft: 21 november 2023

 

KONTAKTA PLANAVDELNINGEN

plan@haninge.se
08-606 70 00

Planarkitekt: Sofie Nilsson

Senast uppdaterad: 5 december 2023