Brandbergen centrum

Brandbergens centrum får sedan byggprojektstart 2020 ett rejält lyft. Här byggs 400 bostäder och nya kommersiella lokaler mitt i centrum.

Vid Brandbergens centrum pågår byggarbeten sedan 2020. När bostäderna är klara ska Haninge kommun sätta upp ny gatubelysning och komplettera cykelvägen med cirka 2 meter bred plattläggning för att skapa en gångbana framför de nya bostäderna längs med Brandbergsleden. På Norra Kronans gata ska en ny gång- och cykelväg byggas framför det nya huset.

Brandbergens centrum får efterlängtat lyft

Cirka 400 lägenheter byggs på platsen för den gamla parkeringen mellan centrum och Norra Kronans gata. Parkering finns numera under centrum med infart från Jungfruns gata. Byggherre är företaget Savana, som också äger Brandbergens centrum. Byggfirman Serneke är anlitad att uppföra bostäderna. De nya bostäderna ligger nära såväl handel, service, kommunikationer som natur. Brandbergsskolan, en kommunal grundskola, ligger också nära centrum. Kommunikationerna är goda, bland annat finns en direkt busslinje till Stockholms City. 

Här kan du läsa mer om de olika projekten på exploatörernas hemsidor:

Sveafastigheter förvaltar fastigheterna.

Savana

Serneke

 

 

Kontakt

Karin Österdahl, anläggningsingenjör Haninge kommun
08-606 80 13
karin.osterdahl@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 juni 2022