Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kungörelse bygglov

Ribby 2:319 i Västerhaninge i Haninge kommun.

Ansökan avser bygglov för förlängning och inglasning av balkongerna på fastighetens tre flerbostadshus. 

Förslaget avviker från detaljplanen, S17, avseende:
-   flerbostadshusen är sedan tidigare delvis placerade över prickmark (mark som inte får bebyggas)
-   balkonger placeras delvis över prickmark

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Björn Pettersson.
Telefon: 08-606 73 72
E-post: bjorn.pettersson@haninge.se

Ärendet har diarienummer: BYGG.2023.528

Bygglovshandlingar finns även tillgängliga hos bygglovsavdelningen.
Vill du får mer information eller handlingar tillsända, kontakta bygglovscenter.
Telefon: 08-606 83 72
bygglov@haninge.se 

Synpunkter på ansökan om bygglov ska ha kommit kommunen tillhanda senast den 18 juni 2024. Mejla synpunkter till: teambygglov@haninge.se
eller per post till:

Haninge kommun, Bygglovsavdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
136 81 Haninge.

De handlingar du kan se på länken ovan är följande:
Situationsplan på nybyggnadskarta ritning A-01.1-002, inkom 2024-04-17
Planritning Hus A ritning A-40.1-010, inkom 2024-05-17
Planritning Hus B ritning A-40.1-020, inkom 2024-05-17
Planritning Hus C1 och C2 ritning A-40.1-030, inkom 2024-05-17
Fasadritning väster, söder och norr Hus A ritning A-40.3-010, inkom 2024-05-17
Fasadritning söder. Väster och öster Hus B ritning A-40.3-020, inkom 2024-05-17
Fasadritning väster Hus C1 och C2 ritning A-40.3-030, inkom 2023-07-07
Fasadritning norr och söder Hus C1 och C2 ritning A-40.3-031, inkom 2024-05-17
Plan och elevation befintlig enkel balkong A45-4-101, inkom 2023-07-07
Plan och elevation renoverad enkel balkong A45-4-102, inkom 2024-03-07
Plan och elevation befintlig dubbel balkong A45-4-201, inkom 2023-07-07
Plan och elevation renoverad dubbel balkong A45-4-202, inkom 2024-03-07

Senast uppdaterad: 31 maj 2024