Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kungörelse bygglov

Ekeby 12:7 i Tungelsta i Haninge kommun.

Ansökan avser bygglov för anläggande av nytt upplag.

Ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Staffan Djokovic Ljungstedt.
telefonnummer: 08-606 74 58, e-post: staffan.djokovicljungstedt@haninge.se
Ärendet har diarienummer: BYGG.2024.234

Bygglovshandlingar finns tillgängliga hos bygglovsavdelningen, du kan även se flertalet i länken ovan.
Vill du få mer information eller handlingar tillsända, kontakta bygglovscenter på telefon 08-606 83 72 eller via e-post bygglov@haninge.se.

Synpunkter på ansökan om bygglov ska ha kommit in senast den 28 juli 2024 till:
teambygglov@haninge.se eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, bygglovsavdelningen,
136 81 Haninge.

Följande handlingar kan du se på länken ovan:
Projektbeskrivning, inkom 2024-03-24
Översiktskarta, inkom 2024-04-16
Situationsplan, inkom 2024-04-16
Verksamhetsbeskrivning, inkom 2024-04-16

Senast uppdaterad: 20 juni 2024