Kulturmiljöprogram

Haninge kommuns kulturmiljöprogram har antagits av kommunfullmäktige 2019.

Foto: Paulina Virta

Kulturmiljöprogrammet består av två delar. Ett styrdokument som förklarar vilka mål och strategier Haninge kommun har för sitt arbete med kommunens kulturmiljöer. Den andra delen av programmet består av ett omfattande kunskapsunderlag med områdesinventeringar för de olika kommundelarna.

Syftet har varit att producera ett sakkunnigt framtaget kunskapsunderlag som beskriver och förklarar kommunens kulturhistoriska värden och hur dessa bör skyddas och vårdas.

Kontakt

Kulturmiljögruppen
kulturmiljo@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2021