Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF

SMOHF arbetar med myndighetsfrågor enligt miljöbalken. Om du ska installera ett nytt eller ändra ett befintligt enskilt avlopp måste du ansöka till SMOHF. Du kan vända dig till SMOHF om du har frågor om krav som ställs på avloppsrening på din fastighet; högt eller normalt miljö- och hälsoskyddsnivå. Du kan även vända dig till SMOHF om du har frågor rörande exempelvis klagomål och dispenser.

Det är viktigt att alla avloppsanläggningar fungerar som det ska annars riskeras orenat avloppsvatten att släppas ut. Fungerar inte en anläggning vid en inventering av SMOHF måste avloppet åtgärdas. Åtgärdas avloppet innan inventering så sparar man in inventeringskostnaden.

För att en avloppsreningsanläggning ska få tillstånd krävs att anläggningen har testats och klarar kraven som SMOHF ställer. Mer information om vilka anläggningar som fått tillstånd från SMOHF finns i VA-rådgivningens presentation. 

Kommunenernas miljöskydd

Haninge, Tyresö och Nynäshamn är kust- och skärgårdskommuner vilket innebär att det råder en hög miljöskyddsnivå på de flesta platser.

Högt miljöskydd

Hög skyddsnivå gäller inom områden som är belägna inom 300 m till sjö, inklusive Östersjön, samt de som har mindre än 100 m till en å eller bäck. 

Högt hälsoskydd

Det råder hög hälsoskyddsnivå i alla tätbebyggda områden eller där avloppsvattnet riskerar att förorena dricksvattnet. Vid hög hälsoskyddsnivå krävs att wc-vattnet går till en sluten tank.

Vattenanalys

En vattenanalys, kemisk och mikrobiologisk normalkontroll skall ingå vid tillståndsansökan för avlopp. Analysen får högst vara tre år gammal. Anlitas ALcontrol kan man lämna in vattenprov i  receptionerna i Haninges och Nynäshamns kommunhus på tisdagar före klockan 13.30. För Tyresö kommun lämnas prover in på onsdagar före klockan 13.30 till Servicecenter.

Övrigt

För närvarande kan du göra avdrag för arbetskostnader i samband med anläggande av enskilda avlopp. För mer information kontakta Skatteverket

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2018