VA-utbyggnad

Utöver utbyggnad av vatten och avlopp inom planområden genomförs olika projekt bland annat för att möta efterfrågan av kommunalt VA och för att skydda miljön i form av dagvattenrenande åtgärder.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 september 2017