Vendelsö

2018-01-24 06:05
Vattenläckan är åtgärdad, men högt belägna fastigheter på Tistelvägen kan ha lägre vattentryck än normalt i någon timme till.

2018-01-23 21:15
Arbetet med att lokalisera läckan fortsätter. Framkomligheten för trafik i området är begränsad.

2018-01-23 19:15
Vi arbetar för fullt med att lokalisera och åtgärda läckan. Vattentillförseln till berörda fastigheter är nedsattt för tillfället.
2018-01-23 18:40
Vi har en akut vattenläcka på Grindstuvägen som leder till att ett flertal fastigheter är utan vatten. Mer information kommer.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2019