Nedergården

Pågående vattenläcka-vattnet avstängt

2018-08-08 13:50 Reparationsarbetet är nu klart och vattnet kommer att släppas på. Notera att när vattnet kommer tillbaka efter en avstängning kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan till en början kan vara lite missfärgat. Spola kallvatten en stund så försvinner det.

2018-08-08 9:40 Läckaget visade sig vara i undercentralen där vattnet kommer in i området. Samfälligheten arbetar med att reparera läckaget. Man beräknar kunna släppa på vatten till ett flertal fastigheter inom kort. Det beräknas ta lite längre tid innan vattnet kommer tillbaka för de fastigheter som ligger på den skadade ledningen. Prognosen är att reparationen är klar kl. 14.00 och alla ska då ha vatten.

2018-08-08 07:10 En akut vattenläcka har uppstått i området och flera fastigheter berörs. Reparation av vattenläckan har påbörjats. För närvarande finns ingen prognos för när vattnet kan vara tillbaka.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2019