Kranvatten

Tänk att vi kan få vårt mest kontrollerade livsmedel levererat direkt hem. Färskt, närproducerat och väldigt billigt.

Trots detta köper vi i Sverige i genomsnitt 25 liter vatten på flaska per person och år. Vatten som är minst 250 gånger dyrare än det som finns i våra kranar. I Haninge kostar en liter vatten ca 2 öre.

Att välja kranvatten är också att göra miljön en stor tjänst eftersom kranvattnet alltid är lokalproducerat och distribueras i ledningar vilket är väldigt energisnålt. Förpackat vatten transporteras långa sträckor med tåg eller lastbil till butikerna. Transporten av en liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. Dessutom kräver flaskvatten en förpackning, normalt i form av miljöbelastande plast.

Kallvattnet i våra kranar har hög kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav. Undersökningar visar att flaskvatten kan ha dålig mikrobiologisk kvalitet, det vill säga innehålla för mycket bakterier. Visst kan det hända att även kranvatten tillfälligt innehåller för höga halter av bakterier, men du blir då informerad om det så att du som konsument inte ska behöva dricka vattnet och problemet åtgärdas.

Det finns även förpackat vatten på marknaden som kan innehålla så höga halter av till exempel fluor och/eller natrium att de överskrider Livsmedelsverkets rekommendationer.

Kontakt för den här sidan: vatten@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 augusti 2017