Digital karta över gällande detaljplaner

Kartan redovisar gällande planer i Haninge kommun. Gemensamt för stads,- byggnads- och detaljplaner är att de reglerar vad som får uppföras på en fastighet, till exempel byggrätt i kvadratmeter, våningshöjd med mera.

Om digitala kartan

Gällande stads-, byggnads- och detaljplaner redovisas med en blåmarkerad linje.

Genom att klicka på det område du vill se information om, så dyker en ruta upp med gällande plan samt planbestämmelser. På så sätt får du snabbt reda på vilken byggrätt som gäller för området.

Karta över Haninge

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 februari 2019