Digital karta över gällande detaljplaner

Kartan redovisar gällande planer i Haninge kommun. Gällande stads-, byggnads-, och detaljplaner redovisas med en blåmarkerad linje. Gemensamt för stads,- byggnads-, och detaljplaner är att de reglerar vad som får uppföras på en fastighet, t.ex. byggrätt i kvadratmeter, våningshöjd mm. Genom att klicka på det område du vill se information om, så dyker en ruta upp med gällande plan samt planbestämmelser. På så sätt får du snabbt reda på vilken byggrätt som gäller för området.

Digitala kartan

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 april 2018