Detaljplaner för Dalarö 7:14

Dalarö Fotograf: Haninge kommun

Detaljplanen ska möjliggöra en styckning av fastigheten Dalarö 7:14 till två fastigheter.

Plankarta

Planbeskrivning

PLANSKEDE

Uppdrag: 23 januari 2012
Samråd: 19 november - 17 december 2012
Granskning: 2 februari - 16 februari 2015
Antagande: 22 april 2015
Laga kraft: 12 juni 2015

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2018