Brandbergens centrum

Illustration av nya hus i Brandbergen Foto: White arkitekter

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att utöka centrumverksamheten, skapa fler bostäder samt att skapa en ny front mot Brandbergsleden med ökad orienterbarhet för gångtrafikanter och cyklister.

Plankarta

Planbeskrivning

Kvalitetsprogram

Byggprojektsidan för Brandbergen

Brandbergen centrum byggprojekt

Planskede

Uppdrag: 24 februari 2014
Samråd: 15 december 2015 - 26 januari 2016
Granskning: 26 augusti -16 september 2016
Antagande: 6 mars 2017
Laga kraft: 26 maj 2017

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018