Parkplan för Sågenparken

Gångväg i Sågenparken. Foto: Tomas Södergren Fotograf: Tomas Södergren

Sågenparken i Vendelsö är ett avlångt grönområde mellan två bostadsområden.

Det gröna stråket längs ån

Lyckån delar parkområdet i två delar och det går flera broar över den. I mitten av parken finns en flitigt utnyttjad lekplats, en grusplan och en bmx-bana som formats av naturen och aktiva barn.

Intill parkens norra del ligger ett koloniområde med odlingslotter och i söder övergår parken i ett vidsträckt skogsområde med stigar som leder till Ramsjön och Lycksjön.

Sågenparkens framtid

Vår vision är att Sågenparken ska bli en framträdande och karaktärsfull del av ett stråk med stigar och gångstråk från Lycksjön fram till Drevviken.

Bildmontage för Sågenparken, av Karin Mellberg.
Bildmontage för Sågenparken, av Karin Ekrin.

Sågenparkens historia

Området Sågen var på 1950-talet Vendelsös centrum. Där fanns sågverk och brädgårdsrörelse, folkets park, affär och kiosk. Idag består Sågen främst av flerbostadshus och småhusområden byggda mellan 1950 och 1975.

I Vendelsö finns en rik och bitvis spännande historia, som innefattar både stenålderns kringströvande jägare, tyska rovriddare och 1600- och 1700-talens adelsherrar. Vattensystemen spelade en avgörande roll för forna tiders bosättningar och kommunikationer

Det vi idag kallar Sågenparken kom till på 70-talet då naturmarken utmed Lyckån gjordes om till klippta gräsytor. I den nuvarande parken finns det en dansbana i trä till minne av folkets park-epoken.

Vykort över Vendelsö Folkets park från 1945.
Vykort över Vendelsö Folkets park från 1945.

Förutom dansbana fanns biograf, servering och auktionsverksamhet. 1972 påbörjades uppförandet av flerbostadshus på den gamla folkparkstomten. Bild Haningearkivet.

Vid dansbanan bjöds det upp till dans onsdag, lördag och söndag. Bild Haninge hembygdsgille.
Vid dansbanan bjöds det upp till dans onsdag, lördag och söndag. Bild Haninge hembygdsgille.

Flygfoto över Sågenparken 1980. Bild: Haningearkivet.
Flygfoto över Sågenparken 1980. Bild: Haningearkivet.

Bild från Sågenparken årtal okänt, Haningearkivet.
Bild från Sågenparken årtal okänt, Haningearkivet.

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 december 2016