Dalarö, Odinsvägen

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg utmed Odinsvägen på Dalarö, sträckan mellan Dalarövägen och centrala torget.

Arbetet håller på att avslutas. Kvarstående plantering beräknas ske under våren 2019. Uppdaterad information finns på Trafikverkets hemsida.

Trafikverkets hemsida

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 december 2018