Rivningslov

Planerar du att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om rivningslov.

Rivningslov kan även krävas i områden utanför detaljplan om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna. Om det saknas detaljplan och områdesbestämmelser då ska du skicka in en anmälan. 

Läs mer om rivningslov på Boverkets hemsida

Kontakt för den här sidan: bygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 november 2018