Lägenhetsregistret

Foto: Anders Backlund

Du som äger ett flerbostadshus, småhus eller fritidshus där det finns nya eller ändrade bostäder ska lämna in uppgifter om detta till lägenhetsregistret.

Uppgifter till lägenhetsregistret

Till lägenhetsregistret ska uppgifter om bostadslägenheter lämnas in vid:

  • nybyggnad
  • ändrad användning eller ombyggnad
  • rivning

Du lämnar in uppgifterna på en blankett till kommunen. Blanketten finns i två varianter. En för småhus och fritidshus, och en för flerbostadshus eller hus med specialbostäder.

Anmälan om småhus eller fritidshus

Anmälan om flerbostadshus eller specialbostäder

Fyll i blanketten och skicka den senast en månad efter att bostaden är färdigbyggd till

Haninge kommun
Mät- och kartavdelningen
136 81 Haninge


Fråga om lägenhetsnummer

  • Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta kommunen.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 april 2019