Världsutställningen Bordercrossing

Under hösten 2017 stod Haninge kommuns förskolor värd för den uppmärksammade världsutställningen Bordercrossing från Reggio Emilia i Italien. Den turnerande utställningen har tidigare varit på Museum of Modern Art (MoMA) i New York.

Haninge kommuns förskolor har ett långvarigt samarbete med Reggio Emilia Institutet och alla kommunala förskolor i Haninge arbetar utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Därav att Haninge fick äran att stå värd för utställningen.

I Bordercrossing kunde besökarna ta del av hur förskolor från hela världen jobbar utifrån filosofin. De kunde själva prova att använda digital teknik för att utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen.

I en egen del av utställningen visades Haninges kommunala förskolors arbete i projektet ”Bygga drömvär(l)den”, som handlar om barns utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom presenterades Kremima – ett återbruks- och utbildningscentrum som är ett samarbete mellan näringsliv och Haninge kommuns förskolor.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2018