Haninge i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer Haninge kommun att medverka i flera seminarier och möten i syfte att förbättra kommunens verksamhet. Framförallt kommer näringslivsfrågor, hur vi samverkar smart med olika aktörer, frågor om livskvalitet och hur vi skapar hållbara samhällen att stå i fokus.

Här nedan visar vi de seminarier som vi arrangerar under veckan. Utöver dessa kommer våra förtroendevalda och vår personal att medverka i ett flertal möten. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor kring Haninge kommun eller våra aktuella seminarier.

Haninges seminarier 2019


Så skapar vi framgångsrika investerarteam i tillväxtzoner

Tid: Tisdag 2 juli kl 08.15–08.45. Frukost från 07.45.
Plats: Restaurang Supper på Burmeister

God mat, kommunikationer och ett bra boende är idag en hygienfaktor för att växa i mindre kommuner. Men med bra investerarteam och samarbeten kan även medelstora kommuner skapa nya tillväxtmöjligheter utöver det vanliga. Vi diskuterar framgångsfaktorer om hur vi kan attrahera nya branscher och partners för att bilda ”heta zoner”. Vi frågar tre experter inom olika områden om ”spets, bredd eller personkemi” är den vinnande faktorn.


Seminarium Byggande

Är samverkan bästa modellen för att skapa trygga och attraktiva stadskärnor?

Tid: Tisdag 2 juli kl 15.00–15.40
Plats: Kronstalls gränd 4

När våra mellanstora kommuner växer ökar behovet av samplanering och medskapande. Det gäller bostadsbyggande och för att skapa attraktiva och trygga miljöer. Haninge har skrivit ett unikt samarbetsavtal för att utveckla stadskärnan till en trygg och attraktiv plats, kan det vara lösningen?


Samtal Hållbarhet, Byggande

Hållbarhet - fisk eller fågel i stadsbyggnadsfrågor

Tid: Tisdag 2 juli kl 15.45–16.15
Plats: Kronstalls gränd 4

Alla vill marknadsföra sig som det hållbara alternativet, men vad menar vi egentligen med begreppet? Vi skulle behöva utmana oss själva kring våra mål och visioner för att inte riskera ett bakslag inom några år.


Seminarium Digitalisering, Infrastruktur/kommunikationer

Behöver vi snabbare eller smartare infrastruktur på Södertörn?

Tid: Tisdag 2 juli kl 16.30–17.10
Plats: Kronstalls gränd 4

När kommunerna växer och företagsetableringarna blir allt fler ökar kravet också på grön infrastruktur. Men behöver vi snabbare eller bara smartare infrastruktur?


Samtal Energi, Innovation

Hur klarar vi energiförsörjningen på Södertörn?

Tid: Torsdag 4 juli kl 11.30–12.15
Plats: Mellangatan 9

Haninge och Södertörns kommuner står inför en större omställning när de integreras alltmer i storstadsregionen. Med det följer allt större åtaganden och krav på hållbarhet i både de stora bostadsprojekten men även inom sport, fritid och verksamhet. Men hur klarar vi energiförsörjningen?

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 juni 2019