Vi tar inte emot externa besök på våra boenden för äldre

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och för att värna om och skydda de som bor i kommunens vård- och omsorgsboenden och gruppboenden för äldre har vi beslutat att inte ta emot externa besök i dessa verksamheter. Besöksstoppet gäller från klockan 8.00 den 13 mars och tills vidare.

Denna försiktighetsåtgärd vidtar vi för att minimera risken att få in smittan i våra verksamheter. Det är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp.

Besöksstoppet gäller alla − och innebär att inte ens anhöriga till boende på vård- och omsorgsboendena i nuläget kan komma på besök.

Undantag kommer att tillåtas vid särskilda fall, exempelvis vid besök till de vård- och omsorgstagare som befinner sig i livets slutskede eller vid andra extraordinära situationer. Leg sjuksköterskor på boendena har mandat att ta beslut om detta i samverkan med sin verksamhetschef.

Den 10 mars fattade Folkhälsomyndigheten beslut om att höja risknivån för samhällsspridning av coronaviruset (covid-19) till den högsta nivån.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020