Västerhaninge får tillbaka återvinningsstation

Den 11 september ställs en ny återvinningsstation ut i höjd med Ringvägen 100 i Åby, Västerhaninge. Återvinningsstationen ersätter den station som togs bort i september 2016 när entrén till parken skulle iordningsställas. Stationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Haninge kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

Den tidigare stationen togs bort i samband med att entrén till parken skulle iordningställas. Nu när parken är färdig finns en ny återvinningsstation belägen i höjd med Ringvägen 100.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll. Där finns möjlighet att lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Insamlingen bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar du den återvinningsstation som ligger närmast din bostad. Där ser du också när en station töms och städas:
www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation

På SRV:s återvinningscentral på Traversvägen i Jordbro företagspark är du välkommen att lämna avfall som:
- Möbler
- Vitvaror
- Lågenergilampor
- Glödlampor
- Lysrör
- Kuvert
- Farligt avfall

För mer information besök:
sopor.nu

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida:
www.ftiab.se/mottagningspunkt

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 juni 2019