Vad tycker de äldre i Haninge kommun om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning från Socialstyrelsen om äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Här är resultatet för 2019.

Syftet med Socialstyrelsens undersökning är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

Från mitten av mars varje år får seniorer över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Här finner du resultatet för 2019 för Haninge kommuns hemtjänstkunder över 65 år

Här finner du resultatet för 2019 för Haninge kommuns kunder över 65 år boende på särskilt boende

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020