Två av fritidsgårdarnas träffpunkter avvecklas under 2020

Tre unga killar. Foto: Mostphotos

Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge kommun har beslutat att avveckla två av fritidsgårdarnas träffpunkter, Lyckeby och Dalarö, med start 1 januari 2020. Fritidsgårdarna har i dag begränsade resurser att bedriva verksamhet och för att stärka kvarvarande verksamheter har beslut tagits om att avveckla verksamhetsformen träffpunkt under 2021 för att omfördela resurser och möjliggöra en utveckling av fritidsgårdarna. Detta beslut berör träffpunkterna i Vendelsömalm och Tungelsta.

Viktigt att poängtera är att 10-12-årsverksamheten blir kvar men kan i något fall drivas på andra platser. På Dalarö fortsätter 13-19-årsverksamheten under våren 2020.

Givet de ekonomiska resurserna och samtidigt som genomgripande åtgärder genomförs, så ges förvaltningen möjlighet att utveckla de verksamheter som blir kvar för att skapa en attraktiv verksamhet för Haninges barn och unga. Eftersom verksamheten kommer att bestå av ett färre antal större enheter koncentreras resurserna dit. De verksamheterna får mer personal och större ekonomiska resurser. Fritidsgårdarna i Brandbergen, Handen, Västerhaninge och Jordbro blir kvar och utvecklas.

Om du har frågor, vänd dig till kultur- och fritidsförvaltningens myndighetsbrevlåda: kulturfritid@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020