Tips från medborgare ger effekt för ökad trivsel i Haninge

Foto: Anen Makboul, Haninge kommun

Under två dagar i maj genomförde Polisen, Haninge kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund medborgardialoger om tryggheten i Västerhaninge, Tungelsta och på Poseidons torg. Där mottogs förslag som ökad synlighet av poliser som till fots rör sig i centrumanläggningar, på allmänna, centrala platser och vid kollektiva knutpunkter, förenklade kontaktvägar till kommunen och upplevd oro från högljudda och stökiga ungdomar i grupp.

– Vårt mål från polisen är att öka vår synlighet genom ökad närvaro med bil och fotpatrullering på platser där allmänheten rör sig frekvent för att på så sätt öka den upplevda tryggheten och också få en mer personlig kontakt med kommunens invånare, säger Lars Backelin, kommunpolis.

– Det finns redan nu åtgärder som motsvarar de inkomna förslagen som till exempel införandet av fältassistenter och föreningsdriven nattvandring, säger Ulrica Berglöf Lilja, trygghetssamordnare Haninge kommun.

I höst fortsätter medborgardialogerna med närvaro på Haningedagen den 14 september, i Jordbro den 8 oktober, i Brandbergen den 9 oktober och på Äldremässan den 10 oktober. I god tid innan dessa möten informerar alla inblandade aktörer gemensamt om tider och platser på sina webbplatser och Facebook.

– Enligt den senaste trygghetsmätningen är Haningeborna trygga dock är undersökningen inte så detaljerad så vi ser medborgardialogen som ett viktigt komplement, säger Ulrica Berglöf Lilja.

I medborgardialogerna är tanken att medborgare ska få framföra sina synpunkter och önskemål för att öka tryggheten och komma tillrätta med eventuella problem i aktuellt område.

– Vi vill att folk ska tipsa oss om vad de tycker att vi ska prioritera för att öka tryggheten, säger Lars Backelin.

Det här är en del av det Medborgarlöftet som finns mellan lokalpolisen Haninge/Nynäshamn och Haninge kommun som säger att representanter från polisen tillsammans med kommunen ska möta medborgarna i de olika kommundelarna i Haninge.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 juni 2019