Svenska marinen övar 11-21 maj

Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Marinen genomför övningen SWENEX 20. En nationell övning med cirka 2 000 deltagare från marinens samtliga förband som pågår i bland annat i Stockholms skärgård.

Övningen är nationell och pågår i olika områden

Övningen berör främst områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken. Omkring 15 större fartyg, ett 80-tal mindre båtar, tung och lätt helikopter samt flyg ingår i övningen. Syftet är främst att öva den marintaktiska ledningen bland annat genom sjöfartskydds- och kustförsvarsoperationer. Eventuella internationella inslag kommer att ske i mycket begränsad omfattning.

Båtägare i Stockholms skärgård

Under övningen kommer örlogsfartyg och mindre båtar att röra sig kustnära och inomskärs. Det kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena. Båtägare uppmanas att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida:

Övning Swenex 20

Råd till båtfolk och skärgårdsboende

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 maj 2020